Specialister inom icke-järnhaltiga metallsalter och oxider

Todini strävar kontinuerligt efter att förbättra deras processer och garanterar kvalitet och tillförlitlighet hos de levererade produkterna. För att tillfredsställa de viktigaste sektorerna på vår marknad har vi genom åren byggt upp ett specifikt sortiment av kemiska produkter.

1, 2, 3, Bensotriazol

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 95-14-7
 • Formel C6H5N3

Produktinformation

Ammoniumbifluorid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 1341-49-7
 • Formel F2H5N

Ammoniumbifluorid är en oorganisk förening framställd av ammoniak och vätefluorid.

Produktinformation

Ammoniummetavanadat

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 7803-55-6
 • Formel NH4VO3

Ammoniummetavanadat (NH4VO3) är en vattenlöslig oorganisk syra som fungerar som ett ersättningsmedel för insulin. Ammoniummetavanadat tillhör familjen vanadater som utgörs av många olika oxidativa tillstånd som är beroende av pH. Ammoniummetavanadat är den vanligaste laboratorievanadatreagensen, tillsammans med kaliummetavanadat, KVO3. Kristallinammoniummetavanadat innehåller oändligt långa kedjor av hörndelad VO4 tetraeder.

Produktinformation

Ammoniummetavolframat

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 12028-48-7
 • Formel H4N.1/6H2O40W12

Ammoniummetavolframat är i stor utsträckning känt som AMT. Detta ämne är en volframkemikalie som förekommer i form av höglösliga hydratiserade kristaller.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Ammoniummolybdat

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 12054-85-2
 • Formel (NH4)6Mo7O24.4H2O

Ammoniumheptamolybdat framställs enkelt genom att lösa molybdentrioxid i vattenhaltigt överskott av ammoniak och avdunsta lösningen vid rumstemperatur. När lösningen avdunstar försvinner överskottet av ammoniak. Denna metod resulterar i bildandet av sexsidiga transparenta prismor av ammoniumheptamolybdattetrahydrat. Lösningar av ammoniumparamolybdat reagerar med syror och bildar molybdinsyra och ett ammoniumsalt. PH-värdet för en koncentrerad lösning ligger mellan 5 och 6.

Produktinformation

Ammoniumperrenat

Re

 • Familj  Re (Rhenium)
 • ‎CAS registry number 13598-65-7
 • Formel NH4ReO4

Ammoniumperrenat är den vanligaste formen i vilken rhenium behandlas och finns i olika renhetsgrader i Todinis kemikalieproduktkatalog.

Produktinformation

Antimontrioxid

Sb

 • Familj  Sb (Antimon)
 • ‎CAS registry number 1309-64-4
 • Formel Sb2O3

Antimontrioxid är den oorganiska föreningen med formeln Sb2O3. Det är den viktigaste kommersiella föreningen av antimon. Det finns i naturen som mineralvalentinit och senarmontit. Antimontrioxid framställs huvudsakligen genom smältning av stibnitmalm, som oxideras till rå Sb2O3 genom uppvärmning av ugn till en temperatur på 850 till 1 000 °C.

Produktinformation

Arseniktrioxid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 1327-53-3
 • Formel As2O3

Arseniktrioxid är en oorganisk förening. Kommersiellt sett är detta den viktigaste arsenikförening och det används som utgångspunkt för andra arsenikföreningar.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Bariumselenit

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13718-59-7
 • Formel BaSeO3

Bariumselenit har svaga oxiderande eller reducerande effekter. Redoxreaktioner kan dock fortfarande förekomma. Majoriteten av föreningarna i denna klass är något lösliga eller olösliga i vatten. Om de är lösliga i vatten är lösningarna normalt varken starkt sura eller starkt basiska. Dessa föreningar är inte vattenreaktiva. Ej antändningsbar. Själva substansen brinner inte men kan sönderfalla vid upphettning och avge frätande och/eller giftig rök.

Produktinformation

Bensylaceton BA 77

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 122-57-6
 • Formel C10H10O

Bensyliden-Aceton är ett intermediat inom tillverkning av glansmedel för Zinkpläderingar.

Produktinformation

Blymetansulfonat

Pb

 • Familj  Pb (Bly)
 • ‎CAS registry number 17570-76-2
 • Formel CH3SO32Pb

Produktinformation

Blynitrat

Pb

 • Familj  Pb (Bly)
 • ‎CAS registry number 10099-74-8
 • Formel Pb(NO3)2

Blynitrat används framförallt vid ytbehandling av metaller.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Blypulver

Pb

 • Familj  Pb (Bly)
 • ‎CAS registry number 7439-92-1
 • Formel Pb

Produktinformation

Butylerad hydroxitoluen

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 128-37-0
 • Formel C15H24O

Butylerad hydroxitoluen (BHT), kallas även för butylhydroxitoluen, är en lipofil organisk förening, kemiskt ett derivat från fenol som är användbart för dess antioxiderande egenskaper. Europeiska och amerikanska bestämmelser tillåter att små procentsatser används som livsmedelstillsats. Det förekommer osäkerhet kring användning av BHT i mänsklig kost. Kemikalien används allmänt inom industrin där oxidation i vätskor (t.ex. bränsle, olja) och andra material måste behandlas samt där fria radikaler måste hållas i schack.

Produktinformation

DEP 151

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 4079-68-9
 • Formel C7H13N

DEP 151 är ett intermediat inom tillverkning av glansmedel för Nickelpläderingar.

Produktinformation

Elektrolytisk koppar

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Formel Cu

Elektrolytisk koppar i klippformat har flera fördelar: Det har en enkel textur, anodytorna är friktionsfria, klippen löses upp fullständigt i syrabad samt bildar snabbt slam. Syrefria kopparklipp bildar snabbt en kontinuerlig film tills de kan användas i ett nytt bad.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Erbiumoxid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 12061-16-4
 • Formel Er203

Erbiumoxid ingår som råvara inom tillverkning av pigment till keramik, samt inom färgning och avfärgning av glas.

Produktinformation

Fluorborsyra 50 %

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 16872-11-0
 • Formel HBF4

Lösningen av fluorborsyra framställs genom upplösning av borsyra i vattenhaltig fluorvätesyra.

Produktinformation

Fosforiserad koppar

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Formel Cu

Fosforiserad koppar i klippformat har flera fördelar: Det har en enkel textur, anodytorna är friktionsfria, klippen löses upp fullständigt i syrabad samt bildar snabbt slam. Syrafria kopparklipp bildar snabbt en kontinuerlig film tills de kan användas i ett nytt bad.

Produktinformation

Fosformolybdensyra

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 51429-74-4
 • Formel H3PMo12O40 xH2O

Fosformolybdensyra (även känd som PMA) är en komponent av Massons trikromfärg.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Fosforvolframsyra

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 12501-23-4
 • Formel H3PW12O40 xH2O

Fosforvolframsyra (PTA) förekommer normalt som dehydratiserat och EPTA är namnet på den etanolfosforvolframsyran som är en alkohollösning som används i biologi.

Produktinformation

Grön kromoxid

Cr

 • Familj  Cr (Krom)
 • ‎CAS registry number 1308-38-9
 • Formel Cr2O3

Produktinformation

Grön nickeloxid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 1313-99-1
 • Formel NiO

Nickeloxid är en oxiderad form av nickelmetall känd som NiO. Den ska inte förväxlas med svart nickeloxid (Ni2O3)

Produktinformation

Hexafluorzinkoniumsyra

Zn

 • Familj  Zn (Zink)
 • ‎CAS registry number 12021-95-3
 • Formel H2ZrF6

Produkten är en hexafluorzirkonatdivätelösning som innehåller en liten andel vätefluorid.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Indiumsulfamat

In

 • Familj  In (Indium)
 • ‎CAS registry number 66027-93-8
 • Formel In(H2NSO3)3

Indiumsulfamat är det rekommenderade indiumpläteringsbadet av följande skäl: a) Det är stabilt, lätt att underhålla och hantera, b) Inga kostsamma tillsatser krävs för användningen, c) När pH-värdet stiger över 3,5 är sulfaminsyra den enda tillastsen som krävs, d) Indiumsulfamat har en låg toxicitet.

Produktinformation

Indiumsulfat

In

 • Familj  In (Indium)
 • ‎CAS registry number 13464-82-9
 • Formel IN2SO43

En kemisk förening framställd av metalliskt indium eller dess oxid i kombination med svavelsyra.

Produktinformation

Indiumtriklorid

In

 • Familj  In (Indium)
 • ‎CAS registry number 10025-82-8
 • Formel InCI3

En kemisk förening av indium med högsta löslighet.

Produktinformation

Jodtabletter

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7553-56-2
 • Formel I2

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kadmiumkarbonat

Cd

 • Familj  Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 513-78-0
 • Formel CdCO3

Kadmiumkarbonat är en naturligt förekommande mineral som även kallas även otavite. Den förekommer som vitt pulver.

Produktinformation

Kadmiummetall

Cd

 • Familj  Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 7440-43-9
 • Formel Cd

Kadmium är en tungmetall som erhålls främst som en biprodukt i zinkmetallurgi.

Produktinformation

Kadmiumoxid

Cd

 • Familj  Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 1306-19-0
 • Formel CdO

Kadmiumoxid är en oorganisk förening med formeln CdO. Det är en av de viktigaste prekursorerna för andra kadmiumföreningar. Den kristalliseras i ett kubiskt bergsaltgitter som natriumklorid, med oktaedrisk katjon och anjoncentra. Den förekommer naturligt som den sällsynta mineralen monteponit. Kadmiumoxid är en halvledare av n-typ med ett bandgap på 2,16 eV vid rumstemperatur.

Produktinformation

Kadmiumsulfid

Cd

 • Familj  Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 1306-23-6
 • Formel CdS

Kadmiumsulfid förekommer naturligt som en mineral i kristallin eller formlös form. Den formlösa formen är huvudsakligen gul, orange eller brun. Det finns olika kadmiumpigment som är mycket beständiga mot värme och alkalier, men inte mycket beständiga mot syror.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kaliumjodat

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7758-05-6
 • Formel KIO3

Vid kontakt med lågor för kaliumjodat en typisk purpurfärg som indikerar förekomsten av kalium.

Produktinformation

Kaliumjodid

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Formel KI

Produktinformation

Kaliumjodid ACS

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Formel KI

Kaliumjodid förekommer som kubformade kristaller eller som ett pulver. Efter långvarig exponering för luft blir det gult och avger jod. Kaliumjodid är lösligt i vatten, etanol och metanol. Det används i huvudsak som en reaktiv i analytisk kemi, i medicin som ett slemlösande medel och för att bota tuberkulos.

Produktinformation

Kaliumjodid foder

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Formel KI

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kaliummetavanadat

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 13769-43-2
 • Formel KVO3

Kaliummetavanadat är den vanligaste laboratorievanadatreagensen, tillsammans med Ammoniummetavanadat.

Produktinformation

Kaliumstannat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 12027-61-1
 • Formel K2Sn(OH)6

Produktinformation

Kiselkarbid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 409-21-2
 • Formel CSI

Kiselkarbid har ett kristallint utseende med en färg som varierar från grön till svart. Det är olösligt i vatten och syror, men det är lösligt i alkali. Kiselkarbid är en mycket stabil kemisk förening som inte reagerar med salpetersyra, svavelsyra eller saltsyra. Kiselkarbid kan användas i en mängd olika tillämpningar: Som slipmedel på styva slipverktyg eller på papper och dukar på mjuka slipverktyg och vid behandling av metalliskt material som har lågt dragkraftsmotstånd.

Produktinformation

Kiselmolybdensyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 11089-20-6
 • Formel H4(Mo12SiO40).x H2O

Silikomolybdinsyra är en heteropoylsyra, d.v.s. en syraklass framställd av en viss kombination av syre och väte samt med specifika icke-metaller och metaller. Denna typ av syra är en katalysator. Vilken är möjlig att återanvända i kemiska reaktioner.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kiselvolframsyra

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 12027-43-9
 • Formel H4(W12SiO40) xH2O

Föreningen kiselvolframsyra syra är den vanligast förekommande heteropolysyran.

Produktinformation

Koboltacetattetrahydrat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 6147-53-1
 • Formel Co(C2H3O2)2.4H2O

Koboltacetat är koboltsaltet från ättiksyra. Det kan även påträffas som tetrahydrat. Det kan bildas genom en reaktion mellan koboltoxid eller hydroxid och ättiksyra. Koboltacetat kan reagera med salenH2 för att bilda salcomine, en syretransporterande förening.

Produktinformation

Kobolthydroxid

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 21041-93-0
 • Formel Co(OH)2

Kobolthydroxid används ofta vid framställning av koboltsalter eller inom den kemiska industrin som en katalysator.

Produktinformation

Koboltkarbonat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 513-79-1
 • Formel CoCO3

Koboltkarbonat är den oorganiska föreningen med formeln CoCO3. Det är karbonatsaltet från kobolt. Koboltkarbonat framställs genom upphettning av koboltsulfat med en lösning av natriumbikarbonat. Detta rödaktiga paramagnetiska solida ämne är en intermediär i hydrometallurgiska rening av kobolt från dess malmer. Det är ett oorganiskt pigment och en prekursor för katalysatorer.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Koboltkloridhexahydrat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 7791-13-1
 • Formel CoCl2.6H2O

Produktinformation

Koboltmetall och -pulver

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 7440-48-4
 • Formel Co

Kobolt har en naturligt grå färg. Det är en hård metall, men den blir mycket formbara när den hettas upp. Koboltlösningar växlar från blått till rosa när de späds med vatten. Kobolt är allmänt spridd i naturen och finns alltid i förening med andra metaller. Den mesta av all kobolt i världen används för att producera legeringar som är motståndskraftiga mot slitage och temperatur och för att bereda stål för verktyg.

Produktinformation

Koboltnitrat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 10026-22-9
 • Formel Co(NO3)2.6H2O

Koboltnitrat är det oorganiska kobolt(II)saltet från ättiksyra. Det produceras av metallisk kobolt eller andra koboltföreningar.

Produktinformation

Koboltoxid

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 1308-06-1
 • Formel Co3O4

Koboltoxid är en skadliga allergiframkallande förening. Det är en oorganisk förening och återfinns mestadels som tricobalttetraoxid. Vid rumstemperatur presenteras den som ett svart luktfritt fast ämne.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Koboltsulfamatlösning

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 14017-41-5
 • Formel Co.2H3NO3S

Produktinformation

Koboltsulfat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 10026-24-1
 • Formel Co(SO4).7H2O

Koboltsulfat är en röd kristall som är lösliga i vatten och metyl- och etylalkohol. Koboltsulfat används oftast inom keramikindustrin, färgindustrin och den kemiska industrin som katalysator.

Produktinformation

koboltsulfatfoderkvalitet

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 10026-24-1
 • Formel Co(SO4).7H2O

Produktinformation

Kopparhydroxid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 20427-59-2
 • Formel Cu(OH)2

Kopparhydroxid är ganska stabil i luften men sönderdelas lätt om den utsätts för temperaturer över 100 °C.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kopparjodid

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-65-4
 • Formel Cul

Produktinformation

Kopparjodid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7681-65-4
 • Formel Cul

Produktinformation

Kopparkarbonat

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 12069-69-1
 • Formel CuCO3.Cu(OH)2

Basiskt kopparkarbonat är ett grönt fast ämne som är helt olösligt i vatten, alkohol och organiska lösningsmedel. Det sönderdelas om det placeras i kontakt med utspädda syror. Kopparkarbonat, känd som grön malakit, användes som svampbekämpningsmedel sedan början av artonhundratalet, men har idag ersatts av andra kopparföreningar.

Produktinformation

Kopparklorid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 10125-13-0
 • Formel CuCl2.2H20

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kopparkloridlösning

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 1344-67-8
 • Formel Cl2Cu

Kopparkloridlösningar är måttliga till högkoncentrerat flytande lösningar av kopparklorid. Denna produkt är en utmärkt källa för kopparklorid för tillämpningar som kräver solubiliserade material.

Produktinformation

Kopparmetansulfonat

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 5425-36-2
 • Formel Cu(CH3SO3)2

Kopparmetansulfonat är en lösning med en Cu-innehåll 125 g/l.

Produktinformation

Kopparoxid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 1317-38-0
 • Formel CuO

Koppar(II)oxid ska inte förväxlas med koppar(I)oxid. Oxiderad form av metallisk koppar.

Produktinformation

Kopparpyrofosfat

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 10102-90-6
 • Formel Cu2P2O7

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kopparsulfat

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7758-99-8
 • Formel CuSO4.5H2O

Kopparsulfat är en blå kristall. Om den upphettas till en temperatur på 250 °C, blir den ett vitt pulver efter att ha förlorat kristalliseringsvattnet.

Produktinformation

Kvicksilver 99,99 %

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 7439-97-6
 • Formel Hg

Kvicksilver är en tung silvervit metall som är flytande vid rumstemperatur och som fryser vid en mycket låg temperatur (-38,83 °C). Kvicksilver har ingen lukt och reagerar inte med de flesta syror. Denna metall kan kombineras med andra kemikalier för att bilda organiska eller oorganiska föreningar.

Produktinformation

Litiumacetat

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 6108-17-4
 • Formel CH3COOLI.2H2O

Produktinformation

Litiumfluorid

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 7789-24-4
 • Formel LiF

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Litiumhydroxid

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 1310-66-3
 • Formel LiOH.H2O

Litiumhydroxid förekommer i form av små kristaller. Det är lösligt i vatten men inte särskilt lösligt i etanol eller eteralkohol. Litiumhydroxid används ofta vid tillverkning av litiumsalter eller vid utarbetande av litiumtvålar. Det används som en katalysator i esterifieringsreaktioner, för beredning av alkaliska batterier och inom den keramiska industrin. Om det kommer i kontakt med huden, tvätta noga med vatten eftersom litiumhydroxid är skadligt och mycket irriterande på hud och slemhinnor.

Produktinformation

Litiumkarbonat

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 554-13-2
 • Formel Li2CO3

Produktinformation

Litiummetall

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 7439-93-2
 • Formel Li

Litium finns inte naturligt i fritt tillstånd, men ingår i ett flertal mineraler. Elementärt litium har ett silvervitt utseende och, till skillnad från natrium som reagerar våldsamt med vatten, orsakar det inte en explosion när det kommer i kontakt med vatten. Litium används som en metall inom kärnenergiområdet och inom det farmaceutiska området för syntes av vitamin C. Litiumföreningar används ofta inom keramik-, glas och plastindustrin.

Produktinformation

Litiummolybdat

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 13568-40-6
 • Formel Li2MoO4

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Litiumnitrat

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 7790-69-4
 • Formel LiNO3

Produktinformation

Malonsyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 141-82-2
 • Formel HOOC-CH2-COOH

Malonsyra är en karboxylsyra som framställts genom syntes (monoklorättiksyra). Salter och estrar av malonsyra är malonater, som är extremt viktiga för läkemedelsföretag.

Produktinformation

Manganacetat

Mn

 • Familj  Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 6156-78-1
 • Formel Mn(C2H3O2)2.4H2O

Manganacetat har utseendet av ljusrosa kristaller. Det är lösligt i vatten, etylalkohol och metylalkohol. Manganacetat används huvudsakligen inom textilindustrin eller i den kemiska industrin där den används som en oxidationskatalysator.

Produktinformation

Mangankarbonat

Mn

 • Familj  Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 598-62-9
 • Formel MnCO3

Mangankarbonat finns i många metaller. Det förekommer som rosa kristaller och är praktiskt taget olösligt i vatten, men lösligt i syror. Även känt som manganhaltigt karbonat, används mangankarbonat vid framställning av andra mangansalter och i dess rena form används det i medicin för behandling av anemi.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Manganoxid

Mn

 • Familj  Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 1344-43-0
 • Formel MnO

Manganmonoxid är ett grönt pulver. Det är olösligt i vatten, men lösligt i syror. Manganoxid används i stor utsträckning vid framställning av torrbatterier, inom kemisk industri som en katalysator samt inom den medicinska industrin.

Produktinformation

Metandisulfonsyra 50%

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 503-40-2
 • Formel CH4O6S2

Metandisulfonsyra används i pläteringsindustrin och verkar som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Produktinformation

Metandisulfonsyra – Kaliumsalt

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 6291-65-2
 • Formel CH2O6S2K2

Metandisulfonsyra Kaliumsalt används som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Produktinformation

Metandisulfonsyra – Natriumsalt

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 5799-70-3
 • Formel CH2O6S2Na22H2O

Metandisulfonsyra Natriumsalt används som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Metansulfonisk syra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 75-75-2
 • Formel CH4SO3

Produktinformation

Mjölksyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 50-21-5
 • Formel C3H6O3

Mjölksyra är en färglös till gulaktig sirapsliknande vätska som har en tendens att absorbera vatten. Mjölksyra är även känd som 2-hydroxipropansyra. I naturen finns den i mjölksyra, smör, magsaft och hjärnan. Den erhålls genom jäsning av mjölk, men kan även erhållas syntetiskt.

Produktinformation

Molybdendisulfid

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 1317-33-5
 • Formel MoS2

Molybdendisulfid finns naturligt i form av molibdnitmineral och dess utseende är mycket likt grafit. Molybdensulfid är inte särskilt lösligt i vatten, men lättlösligt i kungsvatten (blandning av salpetersyra och saltsyra) och hett vatten i vissa oorganiska syror som salpetersyra, svavelsyra och saltsyra. I dess rena tillstånd används denna produkt som ett smörjmedel.

Produktinformation

Molybdenoxid / Molybdentodox

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 86089-09-0
 • Formel MoO3

Molybdenoxid verkar som en katalysator under avsvavling och är en råvara inom tillverkning av pigment till keramik och frittor.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Molybdentrioxid

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 1313-27-5
 • Formel MoO3

Molybdentrioxid är allmänt förekommande i naturen, men alltid i formen molybdit.

Produktinformation

Molybdinsyra

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 7782-91-4
 • Formel H2MoO4

Produktinformation

Natriumantimonat

Sb

 • Familj  Sb (Antimon)
 • ‎CAS registry number 33908-66-6
 • Formel NaSbO3.3H2O

Natriumsalt från antimonat

Produktinformation

Natriumhypofosfit

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 10039-56-2
 • Formel NaH2PO2.H2O

Natriumhypofosfit (NaPO2H2, även känt som natriumfosfinat) är natriumsaltet från hypofosforsyra och uppträder ofta som monohydratet NaPO2H2·H2O.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Natriumjodat

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-55-2
 • Formel NaIO3

Produktinformation

Natriumjodid

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-82-5
 • Formel NaI

Natriumjodid uppstår som kubiska kristaller eller som ett kristallint pulver som gulnar vid exponering för luft eller ljus efter att jod har utvecklats. Natriumjodid är lättlösligt i vatten och även i många organiska lösningsmedel såsom alifatiska alkoholer eller bensylalkohol och glycerin. Det får en typisk gul färg när det kommer i kontakt med eld. Natriumjodid är grundläggande inom läkemedel för behandling av sköldkörtelrubbningar. Det tolereras av kroppen och irriterar inte magen särskilt mycket.

Produktinformation

Natriummetaperiodat

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7790-28-5
 • Formel NaIO4

Natriummetaperiodat kan isoleras från natriumjodidoxidationen med natriumhypoklorit och återkristalliseras bäst från salpetersyra. Elektrokemister erbjuder dock ett enklare alternativ.

Produktinformation

Natriummetavanadat

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 13718-26-8
 • Formel NaVO3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Natriummolybdat

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 10102-40-6
 • Formel Na2MoO4.2H20

Produktinformation

Natriumsackarinat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 128-44-9
 • Formel C7H4NNaO3S.2H2O

Sackarin är ett konstgjort sötningsmedel utan några kalorier som är ungefär 300/400 gånger sötare än sackaros eller bordssocker. Natriumsackarin har en metallisk eftersmak, särskilt vid höga koncentrationer, och det används för söta produkter såsom drycker, godis, kakor, läkemedel och tandkräm.

Produktinformation

Natriumselenat

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13410-01-0
 • Formel Na2SeO4

Natriumsalt från selensyra. Mycket intressant på grund av hög löslighet och låg reaktivitet.

Produktinformation

Natriumstannat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 12027-70-2
 • Formel Na2SnO3.3H2O

Natriumstannat är en vit kristall eller ett vitt kristallint pulver. Det är mycket lösligt i vatten, men inte lösligt i etylalkohol och aceton. Olika typer av natriumstannat finns tillgängliga på marknaden, t.ex. kemiskt rena och i ett tekniskt tillstånd. Natriumstannat är ett grundläggande ämne inom den metallurgiska industrin för att ta bort arsenik och bly samt inom keramik- och glasindustrin.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Natriumtellurit

Te

 • Familj  Te (Tellur)
 • ‎CAS registry number 10102-20-2
 • Formel Na2TeO3

Natriumtellurit är en intermediär vid utvinning av elementet tellur. Det är en produkt som erhålls från anodslam och är en prekursor för tellur. Natriumtellurit förbättrar korrosionsbeständigheten för elektropläterade nickellager. Lösningar av natriumtellurit används för svarta eller blåsvarta beläggningar på järn, stål, aluminium och koppar. Inom mikrobiologi kan natriumtellurit läggas till i odlingsmediet för att isolera bakterier med ett inneboende fysiskt motstånd mot dess toxicitet.

Produktinformation

Natriumvolframat

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 10213-10-2
 • Formel Na2WO4.2H2O

Natriumvolframat är den oorganiska föreningen med formeln Na2WO4•2H2O. Detta natriumsalt från ortovolframat är användbart som en tungstenskälla för kemisk syntes. Det är en intermediär i omvandlingen av volframmalm till metallen.

Produktinformation

Nickelacetat

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 6018-89-9
 • Formel Ni(CH3COO)2.4H2O

Nickel(II)acetat är en kemisk förening av nickel och ättiksyra. Denna oorganiska förening förekommer normalt i tetrahydratiserad form.

Produktinformation

Nickelfluorid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13940-83-5
 • Formel NIF2.4H2O

En kemisk förening av nickel- och fluorvätesyra. I denna form är den en mycket stabil fluorförening när den exponeras för luft.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Nickelfosfatlösning

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 10381-36-9
 • Formel Ni3O8P2

Produktinformation

Nickelhydroxid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 12054-48-7
 • Formel Ni(OH)2

Produktinformation

Nickelhydroxykarbonat

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 12607-70-4
 • Formel Ni3CO3(OH)4

Nickel(II)karbonat är en oorganisk förening eller en blandning av oorganiska föreningar som innehåller nickel och karbonat. Det viktigaste nickelkarbonatet är ett grundläggande nickelkarbonat med formeln Ni4CO3(OH)6(H2O)4.

Produktinformation

Nickelkarbonatpasta

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 12607-70-4
 • Formel Ni3CO3(OH)4

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Nickelkarbonatpulver

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 3333-67-3
 • Formel NICO3

Nickelhaltig karbonat förekommer som gröna kristaller. Det är olösligt i vatten men något lösligt i syror. Nickelmonokarbonat reduceras med väte vid en temperatur på över 300 °C för att erhålla split-nickel som ofta används i katalys.

Produktinformation

Nickelklorid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7791-20-0
 • Formel NiCl2.6H2O

Vattenfri nickelklorid kokar vid 600 °C och vid kontakt med luften absorberas vatten och bildar stabilt hydratiserade derivat. Hexahydratderivat förekommer som ett grön kristallint pulver. Nickelklorid är lösligt i vatten, men mindre lösligt i alkohol och organiska lösningsmedel. Det är en viktig komponent i galvaniska bad och i vattenfri form. Nickelklorid används i gasmasker som en absorberande ammoniak. Det är intressant att notera att föreningen i fråga och alla oorganiska nickelsalter i allmänhet kan orsaka irritation vid långvarig kontakt med huden.

Produktinformation

Nickelmetallkatodelektrolytisk

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Nickelmetall används främst i processen som kallas elektrolytisk förnickling. Elektrolytisk förnickling innebär att placera objektet där nickel fungerar som katod i ett elektrolytiskt bad. Vissa metallstänger som ska deponeras placeras även i detta bad, som är anslutna till anoden. När de spänningssätts vandrar nicklets positiva joner mot den negativa polen där de avsätts och bildar ett metalliskt lager.

Produktinformation

Nickelmetallkatoder (1 X 1)

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Nickelmetall används främst i processen som kallas elektrolytisk förnickling. Elektrolytisk förnickling innebär att placera objektet där nickel fungerar som katod i ett elektrolytiskt bad. Vissa metallstänger som ska deponeras placeras även i detta bad, som är anslutna till anoden. När de spänningssätts vandrar nicklets positiva joner mot den negativa polen där de avsätts och bildar ett metalliskt lager.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Nickelmetallkatoder (2 X 2)

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Nickelmetall används främst i processen som kallas elektrolytisk förnickling. Elektrolytisk förnickling innebär att placera objektet där nickel fungerar som katod i ett elektrolytiskt bad. Vissa metallstänger som ska deponeras placeras även i detta bad, som är anslutna till anoden. När de spänningssätts vandrar nicklets positiva joner mot den negativa polen där de avsätts och bildar ett metalliskt lager.

Produktinformation

Nickelmetallkatoder (4 X 4)

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Nickelmetall används främst i processen som kallas elektrolytisk förnickling. Elektrolytisk förnickling innebär att placera objektet där nickel fungerar som katod i ett elektrolytiskt bad. Vissa metallstänger som ska deponeras placeras även i detta bad, som är anslutna till anoden. När de spänningssätts vandrar nicklets positiva joner mot den negativa polen där de avsätts och bildar ett metalliskt lager.

Produktinformation

Nickelnitratkristall

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13478-00-7
 • Formel Ni(NO3).6H2O

Nickelnitrat är en grön kristall. Den är löslig i en blandning av alkohol och vatten. Den koncentrerade lösningen av nickelnitrat används för beredning av nickelkatalysatorer som används vid hydrogenering av organiska derivat. Nickelnitratbehållare måste vara väl förseglade och lagras på svala ställen skyddade från oxiderbara ämnen, eftersom nickelnitrat är särskilt explosivt.

Produktinformation

Nickelnitratlösning

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13478-00-7
 • Formel Ni(NO3).6H2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Nickelpulver (99,9 %)

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Nickel finns inte naturligt i fritt tillstånd men är förenat med många andra metaller. Det är en glänsande vit metall och mycket formbar.

Produktinformation

Nickelsulfamatkristaller

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13770-89-3
 • Formel H3NO3S.1/2 Ni

Produktinformation

Nickelsulfamatlösning

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13770-89-3
 • Formel Ni(NH2SO3).4H2O

Nickelsulfamat levereras som en vattenlösning. Det är ett alternativ för nickelsulfat i vissa applikationer.

Produktinformation

Nickelsulfat

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 10101-97-0
 • Formel NiSO4.6H2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Nickelsulfatlösning

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7786-81-4
 • Formel NISO4.XH2O

Nickelsulfatlösningar är måttliga till högkoncentrerat flytande lösningar av nickelsulfat. De är därför en utmärkt källa för nickelsulfat för tillämpningar som kräver solubiliserade material. (10101-97-0)

Produktinformation

PPS Pyridin propansulton

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 15471-17-7
 • Formel C8H11NO3S

Produktinformation

PPS-OH

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 3918-73-8
 • Formel C8H11NO4S

Produktinformation

PVP-jod

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 10025-82-8
 • Formel C6H9NOnxl

Povidonjod (PVP-I) är en stabil kemisk komplex av polyvinylpyrrolidon (povidon, PVP) och elementär jod. Den innehåller 9,0 % till 12,0 % tillgängliga jod, beräknat på en torr bas. Detta unika komplex upptäcktes vid Industrial Toxicology Laboratories i Philadelphia av H. A. Shelanski och M. V. Shelanski. De genomförde tester in vitro för att påvisa antibakteriell aktivitet och funnit att komplexen var mindre giftig än tinktur av jod i möss. Mänskliga kliniska tester visade att produkten är överlägsen andra jodberedningar. Den såldes först 1955 och har sedan dess blivit ett universellt rekommenderat jodantiseptika.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Rheniummetall i pulver och pellets

Re

 • Familj  Re (Rhenium)
 • ‎CAS registry number 7440-15-5
 • Formel Re

Rhenium är en sällsynt metall och finns inte i fritt tillstånd. Rhenium är mycket motståndskraftigt mot icke-oxiderande syror och höga temperaturer.

Produktinformation

Röd kopparoxid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 1317-39-1
 • Formel Cu2O

Produktinformation

Rött järnammoniumcitrat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 1185-57-5
 • Formel C6H8O7.Fe.NH3

De rödbruna flingorna av röd järnammoniumcitrat är lösliga i vatten men olösliga i alkoholer. Järnammoniumcitrat, ett annat namn på produkten, används främst inom de medicinska och veterinära yrkena.

Produktinformation

Rundlar i Avpolariserat Nickel

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Rundlar i Avpolariserat Nickel används normalt till plätering inom galvanisk industri i syfte att undvika korrosion på material, särskilt på järnlegeringar.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Rundlar i Elektrolysbehandlat Nickel

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Rundlar i Elektrolysbehandlat Nickel används normalt till plätering inom galvanisk industri i syfte att undvika korrosion på material, särskilt på järnlegeringar.

Produktinformation

Selen Metallpulver (99,5%)

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7782-49-2
 • Formel Se

Selen finns allmänt spridd i naturen, särskilt i förening med svavel. Det förekommer i olika former: Fast, flytande eller gas.

Produktinformation

Selen Metallpulver (99,9%)

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7782-49-2
 • Formel Se

Selen finns allmänt spridd i naturen, särskilt i förening med svavel. Det förekommer i olika former: Fast, flytande eller gas.

Produktinformation

Selendioxid

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7446-08-4
 • Formel SeO2

Selendioxid framställs genom oxidation av selen genom förbränning i luft, salpetersyra eller genom en reaktion med väteperoxid. Den kanske mest praktiska beredningen är dock genom dehydratisering av selenhaltig syra. Det är också den vanligaste förekommande föreningen av selen.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Silvercyanid 80,5 %

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 506-64-9
 • Formel AgCN

Silvercyanid är en kemisk förening som erhålls från behandling av lösningar som innehåller silver med cyanid.

Produktinformation

Silvernitrat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Silvernitrat är ett monokomponentämne som kan framställas genom reaktion av silver med salpetersyra, vilket resulterar i silvernitrat, vatten och kväveoxider.

Produktinformation

Silvernitratlösning 50 %

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Lösningen kommer från silvernitrat utspädd med vatten.

Produktinformation

Solar PME 900

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 3973-18-0
 • Formel C5H8O2

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Sulfosalicylsyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 97-05-2
 • Formel C7H6O6S

Sulfosalicylsyra används i urintester för att bestämma urinproteininnehållet. Kemikalien orsakar utfällning av upplösta proteiner, vilket mäts genom grumlighetsgraden. Den används även för integrerad färganodisering. Tillsammans med vatten används den som skyttellösning för CAS-analysen för att testa för siderofor.

Produktinformation

Svart nickeloxid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 12035-36-8
 • Formel Ni2O3

Svart nickeloxid kallas för Ni2O3 och ska inte förväxlas med grön nickeloxid NiO

Produktinformation

Syrefri koppar

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Formel Cu

Syrefri koppar i klippformat har flera fördelar: Det har en enkel textur, anodytorna är friktionsfria, klippen löses upp fullständigt i syrabad samt bildar snabbt slam. Syrefria kopparklipp bildar snabbt en kontinuerlig film tills de kan användas i ett nytt bad.

Produktinformation

Tellurdioxid

Te

 • Familj  Te (Tellur)
 • ‎CAS registry number 7446-07-3
 • Formel TeO2

Tellur är ett sällsynt grundämne. Det är sällsynt i elementärt tillstånd men vanligare i förening med andra metaller såsom guld och silver. Oxiden erhålls genom att lägga till svavelsyra i en alkalisk lösning av tellur. Förblir stabil i luft. Brinner med en grön låga och avger bioxid. Det är ett amfotert ämne och kan därför fungera både som en syra eller en bas beroende på i vilken lösning den finns. Det reagerar med syror för att bilda tellursalter och baser för att bilda telluriter. Det kan oxidera till tellursyra eller tellurater.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Tenndikloriddihydrat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 10025-69-1
 • Formel SnCl2.2H2O

Tenndikloriddihydrat är den hydrerade formen av tenndiklorid. Det används i många industriella tillämpningar och är mycket uppskattad för sin kemiska stabilitet.

Produktinformation

Tennkloridlösning

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 7772-99-8
 • Formel SnCl2.2H2O

Produkten är en tennkloridlösning som innehåller en liten andel av saltsyra.

Produktinformation

Tennmetansulfonat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 53408-94-9
 • Formel Sn(CH3SO3)2

SN-MSA är en vattenlösning av tenn och metansulfonsyra. Den levereras med en tennhalt på 300 g/l

Produktinformation

Tennmonoxid

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 21651-19-4
 • Formel SnO

Tennmonoxid är en förening med SnO-formeln. Den består av tenn och syre där tin har oxidationstillståndet +2. Det finns två former, en stabil blåsvart form och en metastabil röd form.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Tennoxid

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 18282-10-5
 • Formel SnO2

Tennoxid, även känd med det systematiska namnet tenn(IV)oxid, är en oorganisk förening med formeln SnO2. Den mineraliska formen av SnO2 kallas för kassiterit och detta är huvudmalmen för tenn. Tennoxid är det viktigaste råmaterialet i tennkemi. Detta färglösa, diamagnetiska fasta ämneär amfotert. Tenndioxid förekommer naturligt men renas genom reduktion till metall efter att tenn har brännts i luft.

Produktinformation

Tennsulfat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 7488-55-3
 • Formel SnSO4

Produktinformation

Titandioxid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 13463-67-7
 • Formel TiO2

Titandioxid, även känd som titanbioxid, är den naturligt förekommande titanoxiden, kemisk formel TiO2. När den används som ett pigment kallas den för titanvit, Pigment White 6 (PW6) eller CI 77891. Generellt erhålls den från ilmenit, rutil och anatas. Den har ett brett användningsområde, från färg till solskydd och färgämne för livsmedel. När den används som ett färgämne för livsmedel, har det E-nummer E171.

Produktinformation

Tribasiskt ammoniumcitrat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 3458-72-8
 • Formel C6H17N3O7

Ammoniumcitrat är ett tribasiskt salt från citronsyra. Det erhålles vid neutralisering av citronsyra med ammoniumhydroxid med hög renhet

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Vanadinpentoxid

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 1314-62-1
 • Formel V2O5

Produktinformation

Vanadintriklorid

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 7718-98-1
 • Formel VCI3

Produktinformation

Vanadintrioxid

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 1314-34-7
 • Formel V2O3

Produktinformation

Vanadylsulfatlösning

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 27774-13-6
 • Formel VSO5

Vanadylsulfat är en koordinationsenhet för vanadin och även ett metallsulfat. Vanadylsulfatlösningen verkar som en katalysator och är även den råvara som används inom den farmaceutiska industrin vid ytbehandling av metaller och polymerer.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Vanillin

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 121-33-5
 • Formel C8H8O3

Vanillin är en aromatisk aldehyd och dess systematiska namn är 4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd. Produkten är ett syntetiskt material som härrör från eugenoloxidation med kaliumpermanganat eller ozon eller genom reaktion av guajakol med formaldehyd i en långsam process.

Produktinformation

Vattenfri natriumselenit

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 10102-18-8
 • Formel Na2SeO3

Natriumsalt av selen och den vanligaste vattenlösliga selenföreningen. Natriumselenit framställs vanligtvis genom en reaktion mellan selendioxid och natriumhydroxid.

Produktinformation

Vattenfri tennklorid

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 7772-99-8
 • Formel SnCl2

Vattenfri tennklorid framställs genom effekten från torr vätekloridgas på tennmetall.

Produktinformation

Vattenfritt kalciumjodat

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7789-80-2
 • Formel Ca(IO3)2

Kalciumjodat är en förening av kalcium- och jodatanjon. Det kan bildas genom anodoxidation av kalciumjodid eller genom att överföra klor till en het kalklösning i vilken jod har lösts upp.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Vismut metall

Bi

 • Familj  Bi (Vismut)
 • ‎CAS registry number 7440-69-9
 • Formel Bi

Produktinformation

Vismutcitrat

Bi

 • Familj  Bi (Vismut)
 • ‎CAS registry number 813-93-4
 • Formel C6H8O7.Bi

Vismutcitrat är ett salt från citronsyra.

Produktinformation

Vismutoxid

Bi

 • Familj  Bi (Vismut)
 • ‎CAS registry number 1304-76-3
 • Formel Bi2O3

Vismut(III)oxid är en av vismutföreningarna som är allmänt spridda inom branschen. Vismutmalm är råmaterialet som det utvinns ur.

Produktinformation

Volframkarbider

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 12070-12-1
 • Formel WC, W2C

Volfram bildar två olika typer av karbider med kol: Mono-volframkarbid och volframkarbid, som normalt bereds genom att använda metallen i pulver. Båda volframkarbiderna är olösliga i vatten och används vid produktionen av höghastighetsverktyg verktyg. Även känd som widiametaller (Indien).

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Volframsyra

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 7783-03-1
 • Formel H2W04

Volframsyra förekommer som ett mycket ljust gult eller grågult pulver. Det kan erhållas genom sönderfallande av en mineral som innehåller kalciumvolframat med hjälp av saltsyra. Volframsyra är olösligt i vatten och i de flesta syror förutom fluorvätesyra. Det är lösligt i alkalihydroxider och ammoniak. Detta ämne kallas även för volframsyra och orth-volframsyra. Det används inom textilindustrin, inom produktion av volframglödtrådar och plastmaterial.

Produktinformation

Volframtrioxid

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 1314-35-8
 • Formel WO3

Produktinformation

Zinkklorid

Zn

 • Familj  Zn (Zink)
 • ‎CAS registry number 7646-85-7
 • Formel ZnCl2

Produktinformation

Zinkoxid

Zn

 • Familj  Zn (Zink)
 • ‎CAS registry number 1314-222-5
 • Formel ZnO

Zinkoxid förekommer som ett vitt pulver och är luktfritt. Om det värms upp blir det gult, men återgår till sin naturliga färg när det kyls ned. Zinkoxid är inte lösligt i vatten eller i etanol, men det är lösligt i ättiksyra och ammoniak. Det används vid framställning av cement, i gummiindustrin och i synnerhet inom medicin som ett antiseptikum för beredning av salvor, pulver och plåster.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Zinkpulver

Zn

 • Familj  Zn (Zink)
 • ‎CAS registry number 7440-66-6
 • Formel Zn

Zink är en vit metall. Den finns i form av tackor, profiler, stänger eller granulat i olika former och storlekar. Zinkpulver kallas även för kadmium. Det har en mörkgrå färg och används som reduktionsmedel i organisk kemi, i hydrometallurgi och som ett rostskyddsmedel i målarfärg.

Produktinformation

Zinkselenit

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13597-46-1
 • Formel ZnSeO3

Zinksalt från selen

Produktinformation