Specialister inom icke-järnhaltiga metallsalter och oxider

Todini strävar kontinuerligt efter att förbättra deras processer och garanterar kvalitet och tillförlitlighet hos de levererade produkterna. För att tillfredsställa de viktigaste sektorerna på vår marknad har vi genom åren byggt upp ett specifikt sortiment av kemiska produkter.

Zinknaftenat

Zn

 • Familj  Zn (Zink)
 • ‎CAS registry number 84418-50-8
 • Formel

Zinknaftenat är ett komplext nafteniskt fett som innehåller mineraloljor. Zinknaftenat är en kemikalie som är korrosionsbeständig och stabiliserande, samt ett sekvestreringsmedel.

Produktinformation

Vismutnaftenat

Bi

 • Familj  Bi (Vismut)
 • ‎CAS registry number 85736-59-0
 • Formel

Produktinformation

Nickelnaftenat

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 61788-71-4
 • Formel

Nickelnaftenat med halten 5 % är en utav de metallorganiska föreningar som finns tillgängliga hos Todini Chemicals.

Produktinformation

Nickeloktoat

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 4454-16-4
 • Formel C16H30NiO4

Nickel-2-etylhexanoat är en utav de metallorganiska föreningar som tillverkas och distribueras av Todini Chemicals.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Molybdenoktoat

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 34041-09-3
 • Formel C48H90MoO12

Produktinformation

Tennoktoat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 301-10-0
 • Formel C16H30O4Sn

Produktinformation

Naftensyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 1338-24-5
 • Formel

Produktinformation

Magnesium neodekanoat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 57453-97-1
 • Formel C20H38MgO4

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Ceriumoktoat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 24593-34-8
 • Formel C24H45CeO6

Produktinformation

Neodymversatat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 106726-11-8
 • Formel C30H57NdO6

Produktinformation

Metandisulfonsyra 50%

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 503-40-2
 • Formel CH4O6S2

Produktinformation

Rundlar i Elektrolysbehandlat Nickel

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Rundlar i Avpolariserat Nickel

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Produktinformation

Erbiumoxid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 12061-16-4
 • Formel Er203

Produktinformation

Metandisulfonsyra – Natriumsalt

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 5799-70-3
 • Formel CH2O6S2Na22H2O

Produktinformation

Bensylaceton BA 77

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 122-57-6
 • Formel C10H10O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

DEP 151

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 4079-68-9
 • Formel C7H13N

Produktinformation

Vanadylsulfatlösning

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 27774-13-6
 • Formel VSO5

Produktinformation

Molybdenoxid / Molybdentodox

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 86089-09-0
 • Formel MoO3

Produktinformation

Blynitrat

Pb

 • Familj  Pb (Bly)
 • ‎CAS registry number 10099-74-8
 • Formel Pb(NO3)2

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Elektrolytisk Koppar

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Formel Cu

Produktinformation

Kadmiumoxid

Cd

 • Familj  Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 1306-19-0
 • Formel CdO

Produktinformation

Zinkpulver

Zn

 • Familj  Zn (Zink)
 • ‎CAS registry number 7440-66-6
 • Formel Zn

Produktinformation

Mjölksyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 50-21-5
 • Formel C3H6O3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kadmiumkarbonat

Cd

 • Familj  Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 513-78-0
 • Formel CdCO3

Produktinformation

Kadmiumsulfid

Cd

 • Familj  Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 1306-23-6
 • Formel CdS

Produktinformation

Natriumselenat

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13410-01-0
 • Formel Na2SeO4

Produktinformation

Kaliumstannat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 12027-61-1
 • Formel K2Sn(OH)6

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Tennmonoxid

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 21651-19-4
 • Formel SnO

Produktinformation

Tennoxid

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 18282-10-5
 • Formel SnO2

Produktinformation

Natriumtellurit

Te

 • Familj  Te (Tellur)
 • ‎CAS registry number 10102-20-2
 • Formel Na2TeO3

Produktinformation

Titandioxid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 13463-67-7
 • Formel TiO2

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Koboltnitrat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 10026-22-9
 • Formel Co(NO3)2.6H2O

Produktinformation

Natriumantimonat

Sb

 • Familj  Sb (Antimon)
 • ‎CAS registry number 33908-66-6
 • Formel NaSbO3.3H2O

Produktinformation

Indiumtriklorid

In

 • Familj  In (Indium)
 • ‎CAS registry number 10025-82-8
 • Formel InCI3

Produktinformation

PVP-jod

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 25655-41-8
 • Formel C6H9NOnxl

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Zinkoxid

Zn

 • Familj  Zn (Zink)
 • ‎CAS registry number 1314-222-5
 • Formel ZnO

Produktinformation

Volframtrioxid

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 1314-35-8
 • Formel WO3

Produktinformation

Volframkarbider

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 12070-12-1
 • Formel WC, W2C

Produktinformation

Kiselkarbid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 409-21-2
 • Formel CSI

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Rött Järnammoniumcitrat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 1185-57-5
 • Formel C6H8O7.Fe.NH3

Produktinformation

Indiumsulfat

In

 • Familj  In (Indium)
 • ‎CAS registry number 13464-82-9
 • Formel IN2SO43

Produktinformation

Manganacetat

Mn

 • Familj  Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 6156-78-1
 • Formel Mn(C2H3O2)2.4H2O

Produktinformation

Mangankarbonat

Mn

 • Familj  Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 598-62-9
 • Formel MnCO3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Manganoxid

Mn

 • Familj  Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 1344-43-0
 • Formel MnO

Produktinformation

Blymetansulfonat

Pb

 • Familj  Pb (Bly)
 • ‎CAS registry number 17570-76-2
 • Formel CH3SO32Pb

Produktinformation

Blypulver

Pb

 • Familj  Pb (Bly)
 • ‎CAS registry number 7439-92-1
 • Formel Pb

Produktinformation

PPS Pyridin Propansulton

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 15471-17-7
 • Formel C8H11NO3S

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Natriumhypofosfit

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 10039-56-2
 • Formel NaH2PO2.H2O

Produktinformation

Natriumvolframat

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 10213-10-2
 • Formel Na2WO4.2H2O

Produktinformation

Solar PME 900

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 3973-18-0
 • Formel C5H8O2

Produktinformation

Tellurdioxid

Te

 • Familj  Te (Tellur)
 • ‎CAS registry number 7446-07-3
 • Formel TeO2

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kopparmetansulfonat

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 5425-36-2
 • Formel Cu(CH3SO3)2

Produktinformation

Kaliummetavanadat

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 13769-43-2
 • Formel KVO3

Produktinformation

Natriummetaperiodat

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7790-28-5
 • Formel NaIO4

Produktinformation

Nickelsulfatlösning

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7786-81-4
 • Formel NISO4.XH2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Vismutcitrat

Bi

 • Familj  Bi (Vismut)
 • ‎CAS registry number 813-93-4
 • Formel C6H5O7Bi

Produktinformation

Hexafluorzirkoniumsyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 12021-95-3
 • Formel H2ZrF6

Produktinformation

Fluorborsyra 50 %

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 16872-11-0
 • Formel HBF4

Produktinformation

Silvercyanid 80,5 %

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 506-64-9
 • Formel AgCN

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kopparkloridlösning

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 1344-67-8
 • Formel Cl2Cu

Produktinformation

Silvernitratlösning 50 %

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Produktinformation

PPS-OH

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 3918-73-8
 • Formel C8H11NO4S

Produktinformation

Silvernitrat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Vanillin

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 121-33-5
 • Formel C8H8O3

Produktinformation

Natriumsackarinat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 128-44-9
 • Formel C7H4NNaO3S.2H2O

Produktinformation

Kiselvolframsyra

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 12027-43-9
 • Formel H4(W12SiO40) xH2O

Produktinformation

Kiselmolybdensyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 11089-20-6
 • Formel H4(Mo12SiO40).x H2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Fosforvolframsyra

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 12501-23-4
 • Formel H3PW12O40 xH2O

Produktinformation

Fosformolybdensyra

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 51429-74-4
 • Formel H3PMo12O40 xH2O

Produktinformation

Ammoniumperrenat

Re

 • Familj  Re (Rhenium)
 • ‎CAS registry number 13598-65-7
 • Formel NH4ReO4

Produktinformation

Nickelhydroxykarbonat

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 12607-70-4
 • Formel Ni3CO3(OH)4

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Metandisulfonsyra – Kaliumsalt

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 6291-65-2
 • Formel CH2O6S2K2

Produktinformation

Tennkloridlösning

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 7772-99-8
 • Formel SnCl2.2H2O

Produktinformation

Vanadintriklorid

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 7718-98-1
 • Formel VCI3

Produktinformation

Vanadintrioxid

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 1314-34-7
 • Formel V2O3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Indiumsulfamat

In

 • Familj  In (Indium)
 • ‎CAS registry number 66027-93-8
 • Formel In(H2NSO3)3

Produktinformation

Ammoniumbifluorid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 1341-49-7
 • Formel F2H5N

Produktinformation

Tribasiskt ammoniumcitrat

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 3458-72-8
 • Formel C6H17N3O7

Produktinformation

Ammoniummetavolframat

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 12028-48-7
 • Formel H4N.1/6H2O40W12

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Arseniktrioxid

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 1327-53-3
 • Formel As2O3

Produktinformation

Tenndikloriddihydrat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 10025-69-1
 • Formel SnCl2.2H2O

Produktinformation

Kadmiummetall

Cd

 • Familj  Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 7440-43-9
 • Formel Cd

Produktinformation

Malonsyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 141-82-2
 • Formel HOOC-CH2-COOH

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Rheniummetall i pulver och pellets

Re

 • Familj  Re (Rhenium)
 • ‎CAS registry number 7440-15-5
 • Formel Re

Produktinformation

Vismutoxid

Bi

 • Familj  Bi (Vismut)
 • ‎CAS registry number 1304-76-3
 • Formel Bi2O3

Produktinformation

Koboltacetattetrahydrat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 6147-53-1
 • Formel Co(C2H3O2)2.4H2O

Produktinformation

Svart Nickeloxid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 12035-36-8
 • Formel Ni2O3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Grön Nickeloxid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 1313-99-1
 • Formel NiO

Produktinformation

Nickelpulver (99,9 %)

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Produktinformation

Nickelsulfamatkristaller

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13770-89-3
 • Formel H3NO3S.1/2 Ni

Produktinformation

Nickelsulfamatlösning

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13770-89-3
 • Formel Ni(NH2SO3)2.XH2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Nickelsulfat

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 10101-97-0
 • Formel NiSO4.6H2O

Produktinformation

Vattenfritt Kalciumjodat

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7789-80-2
 • Formel Ca(IO3)2

Produktinformation

Jodtabletter

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7553-56-2
 • Formel I2

Produktinformation

Kaliumjodat

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7758-05-6
 • Formel KIO3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kaliumjodid ACS

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Formel KI

Produktinformation

Kaliumjodid Foder

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Formel KI

Produktinformation

Kaliumjodid

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Formel KI

Produktinformation

Kopparjodid

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-65-4
 • Formel Cul

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Natriumjodat

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-55-2
 • Formel NaIO3

Produktinformation

Natriumjodid

I

 • Familj  I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-82-5
 • Formel NaI

Produktinformation

Selendioxid

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7446-08-4
 • Formel SeO2

Produktinformation

Nickelnitratlösning

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13478-00-7
 • Formel Ni(NO3).6H2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Nickelnitratkristall

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13478-00-7
 • Formel Ni(NO3).6H2O

Produktinformation

Nickelmetallkatodelektrolytisk

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Produktinformation

Koboltkarbonat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 513-79-1
 • Formel CoCO3

Produktinformation

Koboltkloridhexahydrat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 7791-13-1
 • Formel CoCl2.6H2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kobolthydroxid

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 21041-93-0
 • Formel Co(OH)2

Produktinformation

Koboltmetall och -pulver

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 7440-48-4
 • Formel Co

Produktinformation

Koboltoxid

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 1308-06-1
 • Formel Co3O4

Produktinformation

Koboltsulfat

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 10026-24-1
 • Formel Co(SO4).7H2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Koboltsulfatfoderkvalitet

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 10026-24-1
 • Formel Co(SO4).7H2O

Produktinformation

Nickelacetat

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 6018-89-9
 • Formel Ni(CH3COO)2.4H2O

Produktinformation

Nickelkarbonatpasta

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 12607-70-4
 • Formel Ni3CO3(OH)4

Produktinformation

Nickelkarbonatpulver

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 3333-67-3
 • Formel NICO3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Nickelklorid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7791-20-0
 • Formel NiCl2.6H2O

Produktinformation

Nickelfluorid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 13940-83-5
 • Formel NIF2.4H2O

Produktinformation

Nickelhydroxid

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 12054-48-7
 • Formel Ni(OH)2

Produktinformation

Nickelmetallkatoder (1 X 1)

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Nickelmetallkatoder (2 X 2)

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Produktinformation

Nickelmetallkatoder (4 X 4)

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formel Ni

Produktinformation

Selen Metallpulver (99,5%)

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7782-49-2
 • Formel Se

Produktinformation

Selen Metallpulver (99,9%)

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7782-49-2
 • Formel Se

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Vattenfri Natriumselenit

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 10102-18-8
 • Formel Na2SeO3

Produktinformation

Natriummolybdat

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 10102-40-6
 • Formel Na2MoO4.2H2O

Produktinformation

Kopparkarbonat

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 12069-69-1
 • Formel CuCO3.Cu(OH)2

Produktinformation

Kopparklorid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 10125-13-0
 • Formel CuCl2.2H2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kopparhydroxid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 20427-59-2
 • Formel Cu(OH)2

Produktinformation

Kopparjodid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7681-65-4
 • Formel Cul

Produktinformation

Kopparoxid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 1317-38-0
 • Formel CuO

Produktinformation

Kopparsulfat

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7758-99-8
 • Formel CuSO4.5H2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Fosforiserad Koppar

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Formel Cu

Produktinformation

Syrefri Koppar

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Formel Cu

Produktinformation

Antimontrioxid

Sb

 • Familj  Sb (Antimon)
 • ‎CAS registry number 1309-64-4
 • Formel Sb2O3

Produktinformation

Grön Kromoxid

Cr

 • Familj  Cr (Krom)
 • ‎CAS registry number 1308-38-9
 • Formel Cr2O3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

1, 2, 3, Bensotriazol

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 95-14-7
 • Formel C6H5N3

Produktinformation

5-sulfosalicylsyra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 97-05-2
 • Formel C7H6O6S

Produktinformation

Metansulfonisk Syra

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 75-75-2
 • Formel CH4SO3

Produktinformation

Volframsyra

W

 • Familj  W (Volfram)
 • ‎CAS registry number 7783-03-1
 • Formel H2W04

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Butylerad hydroxitoluen

...

 • Familj  ... (Andra kemikalier)
 • ‎CAS registry number 128-37-0
 • Formel C15H24O

Produktinformation

Molybdentrioxid

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 1313-27-5
 • Formel MoO3

Produktinformation

Molybdendisulfid

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 1317-33-5
 • Formel MoS2

Produktinformation

Litiumfluorid

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 7789-24-4
 • Formel LiF

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Litiumacetat

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 6108-17-4
 • Formel CH3COOLI.2H2O

Produktinformation

Tennsulfat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 7488-55-3
 • Formel SnSO4

Produktinformation

Tennmetansulfonat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 53408-94-9
 • Formel Sn(CH3SO3)2

Produktinformation

Vattenfri Tennklorid

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 7772-99-8
 • Formel SnCl2

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Natriumstannat

Sn

 • Familj  Sn (Tenn)
 • ‎CAS registry number 12027-70-2
 • Formel Na2SnO3.3H2O

Produktinformation

Bariumselenit

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13718-59-7
 • Formel BaSeO3

Produktinformation

Zinkselenit

Se

 • Familj  Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13597-46-1
 • Formel ZnSeO3

Produktinformation

Litiumhydroxid

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 1310-66-3
 • Formel LiOH.H2O

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Ammoniummolybdat

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 12054-85-2
 • Formel (NH4)6Mo7O24.4H2O

Produktinformation

Molybdinsyra

Mo

 • Familj  Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 7782-91-4
 • Formel H2MoO4

Produktinformation

Vanadinpentoxid

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 1314-62-1
 • Formel V2O5

Produktinformation

Natriummetavanadat

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 13718-26-8
 • Formel NaVO3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Ammoniummetavanadat

V

 • Familj  V (Vanadin)
 • ‎CAS registry number 7803-55-6
 • Formel NH4VO3

Produktinformation

Litiumnitrat

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 7790-69-4
 • Formel LiNO3

Produktinformation

Litiummolybdat

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 13568-40-6
 • Formel Li2MoO4

Produktinformation

Litiummetall

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 7439-93-2
 • Formel Li

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Zinkklorid

Zn

 • Familj  Zn (Zink)
 • ‎CAS registry number 7646-85-7
 • Formel ZnCl2

Produktinformation

Röd Kopparoxid

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 1317-39-1
 • Formel Cu2O

Produktinformation

Vismut metall

Bi

 • Familj  Bi (Vismut)
 • ‎CAS registry number 7440-69-9
 • Formel Bi

Produktinformation

Koboltsulfamatlösning

Co

 • Familj  Co (Kobolt)
 • ‎CAS registry number 14017-41-5
 • Formel Co(SO3NH2)2

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kopparpyrofosfat

Cu

 • Familj  Cu (Koppar)
 • ‎CAS registry number 10102-90-6
 • Formel Cu2P2O7

Produktinformation

Nickelfosfatlösning

Ni

 • Familj  Ni (Nickel)
 • ‎CAS registry number 10381-36-9
 • Formel Ni3O8P2

Produktinformation

Litiumkarbonat

Li

 • Familj  Li (Lititum)
 • ‎CAS registry number 554-13-2
 • Formel Li2CO3

Produktinformation