Vi skyddar dina personuppgifter

Todini and Co. S.p.a. (hädanefter "Todini Chemicals"), enligt paragraf 13 från italienskt lagdekret 196/2003 (publicerad i sin helhet på webbplatsen http://www.garanteprivacy.it) behandlar data som tillhandahålls vid ifyllning av olika kontaktformulär (hädanefter "formulär") som finns på webbplatsen https://wwww.todini.com (hädanefter "webbplats") i full överensstämmelse med gällande italienska sekretesslagar och med EU GDPR n.2016 / 679.

Ägare och chef för databehandling:

Personuppgifter samlas in med IT-verktyg för följande ändamål:

Underlåtenhet att mata in data hindrar Todini Chemicals att hantera och svara på begäran av avsändare.

Insamlade data kommuniceras eller säljs inte till tredje part, med undantag för rättsliga och säkerhetsmyndigheter och personer vars verksamhet som är nödvändig för att utföra ovanstående operationer.

Inom Todini Chemicals är det endast särskilt utvald personal som har tillgång till data som arbetar inom marknadsföring, försäljning, IT och administration.

Data bearbetas och lagras för den tid som krävs av de ändamål för vilka de samlades in. Därför:

Enligt paragraf 7 från italienskt lagdekret 196/2003 är det när som helst möjligt att erhålla all information som rör databehandling från ansvarig person, såsom:

  1. Bekräftelse av att data förekommer och dess ursprung.
  2. Namn och kontaktuppgifter på person ansvarig för databehandling samt andra personer till vilka uppgifterna kan lämnas i egenskap av chefer eller medarbetare.
  3. Uppdatering, korrigering, integrering eller borttagning av data.
  4. Omvandling i anonym form eller blockering av data som behandlas olovligen.
  5. Bestyrkande av att procedurerna som anges i punkterna 3 och 4 har tillkännagetts till dem till vilka uppgifterna överförs, med undantag för de fall där en sådan uppfyllelse är omöjlig eller kräver användning av medel och/eller resurser som objektivt inte står i proportion till den skyddades rättigheter.
  6. Blockering av behandling av data (även om syftet är insamling av data) av legitima skäl.
  7. Blockering av behandling av data för kommersiellt informationssyfte eller för att utföra marknadsundersökningar.

Vänligen läs detaljerna i samband med cookies, eftersom de ingår i och slutför dataskyddspolicyn som beskrivs här.

För att utöva dina rättigheter enligt paragraf 7 från italienskt lagdekret 196/2003, kontakta Todini genom att använda formuläret som finns på sidan eller genom att skicka ett fax till telefonnummer +39 0392302497 eller e-posta till Todini. S.p.a. - Corso Milano, 46 - 20900 Monza (MB), Italien.