Tenn

Tenn är svårt att hitta i naturligt tillstånd och har en koncentration på 0,0003 % i jordskorpan. Det är en vit metall med blanka reflektioner och är mycket formbart. Dess formbarhet ökar när metallen värms till 100 °C och upphör abrupt vid 200 °C. Tenn används inom livsmedels- och kemiindustri på grund av dess utmärkta bearbetningsegenskaper och höga motståndskraft mot atmosfäriska medel. Tenn används i sammansättningar för många legeringar, såsom t.ex. i koppar för att bilda brons. Todini har distribuerat tennsalter och oxider sedan 2000.

Natriumstannat

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 12027-70-2
 • Formel Na2SnO3.3H2O

Produktinformation

Tennkloridlösning

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 7772-99-8
 • Formel SnCl2.2H2O

Produktinformation

Tenndikloriddihydrat

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 10025-69-1
 • Formel SnCl2.2H2O

Produktinformation

Tennoxid

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 18282-10-5
 • Formel SnO2

Produktinformation

Tennmonoxid

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 21651-19-4
 • Formel SnO

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kaliumstannat

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 12027-61-1
 • Formel K2Sn(OH)6

Produktinformation

Tennsulfat

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 7488-55-3
 • Formel SnSO4

Produktinformation

Tennmetansulfonat

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 53408-94-9
 • Formel Sn(CH3SO3)2

Produktinformation

Vattenfri Tennklorid

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 7772-99-8
 • Formel SnCl2

Produktinformation

Tennoktoat

Sn

 •  Familj  Sn (Tenn)
 • CAS registry number 301-10-0
 • Formel C16H30O4Sn

Produktinformation