Andra kemikalier

Förutom metallderivaten som finns på webbplatsen, har Todinis lista över produkter som distribueras integrerats med salter och oxider från andra mindre metaller och vissa organiska produkter som har efterfrågats av dess kundkrets som möjliggjorts genom ett nätverk av partnerskap med producenter över hela världen. Produkterna som listas här är endast några av de mest efterfrågade.Förutom metallderivaten som finns på webbplatsen, har Todinis lista över produkter som distribueras integrerats med salter och oxider från andra mindre metaller och vissa organiska produkter som har efterfrågats av dess kundkrets som möjliggjorts genom ett nätverk av partnerskap med producenter över hela världen. Produkterna som listas här är endast några av de mest efterfrågade.

Metandisulfonsyra 50%

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 503-40-2
 • Formel CH4O6S2

Metandisulfonsyra används i pläteringsindustrin och verkar som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Produktinformation

Erbiumoxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 12061-16-4
 • Formel Er203

Erbiumoxid ingår som råvara inom tillverkning av pigment till keramik, samt inom färgning och avfärgning av glas.

Produktinformation

Metandisulfonsyra – Natriumsalt

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 5799-70-3
 • Formel CH2O6S2Na22H2O

Metandisulfonsyra Natriumsalt används som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Produktinformation

Bensylaceton BA 77

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 122-57-6
 • Formel C10H10O

Bensyliden-Aceton är ett intermediat inom tillverkning av glansmedel för Zinkpläderingar.

Produktinformation

DEP 151

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 4079-68-9
 • Formel C7H13N

DEP 151 är ett intermediat inom tillverkning av glansmedel för Nickelpläderingar.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Vanadylsulfatlösning

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 27774-13-6
 • Formel VSO5

Vanadylsulfat är en koordinationsenhet för vanadin och även ett metallsulfat. Vanadylsulfatlösningen verkar som en katalysator och är även den råvara som används inom den farmaceutiska industrin vid ytbehandling av metaller och polymerer.

Produktinformation

Blynitrat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 10099-74-8
 • Formel Pb(NO3)2

Blynitrat används framförallt vid ytbehandling av metaller.

Produktinformation

Kadmiumoxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1306-19-0
 • Formel CdO

Kadmiumoxid är en oorganisk förening med formeln CdO. Det är en av de viktigaste prekursorerna för andra kadmiumföreningar. Den kristalliseras i ett kubiskt bergsaltgitter som natriumklorid, med oktaedrisk katjon och anjoncentra. Den förekommer naturligt som den sällsynta mineralen monteponit. Kadmiumoxid är en halvledare av n-typ med ett bandgap på 2,16 eV vid rumstemperatur.

Produktinformation

Zinkpulver

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7440-66-6
 • Formel Zn

Zink är en vit metall. Den finns i form av tackor, profiler, stänger eller granulat i olika former och storlekar. Zinkpulver kallas även för kadmium. Det har en mörkgrå färg och används som reduktionsmedel i organisk kemi, i hydrometallurgi och som ett rostskyddsmedel i målarfärg.

Produktinformation

Mjölksyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 50-21-5
 • Formel C3H6O3

Mjölksyra är en färglös till gulaktig sirapsliknande vätska som har en tendens att absorbera vatten. Mjölksyra är även känd som 2-hydroxipropansyra. I naturen finns den i mjölksyra, smör, magsaft och hjärnan. Den erhålls genom jäsning av mjölk, men kan även erhållas syntetiskt.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kadmiumkarbonat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 5137-80-0
 • Formel CdCO3

Kadmiumkarbonat är en naturligt förekommande mineral som även kallas även otavite. Den förekommer som vitt pulver.

Produktinformation

Kadmiumsulfid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1306-23-6
 • Formel CdS

Kadmiumsulfid förekommer naturligt som en mineral i kristallin eller formlös form. Den formlösa formen är huvudsakligen gul, orange eller brun. Det finns olika kadmiumpigment som är mycket beständiga mot värme och alkalier, men inte mycket beständiga mot syror.

Produktinformation

Natriumtellurit

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 10102-20-2
 • Formel Na2TeO3

Natriumtellurit är en intermediär vid utvinning av elementet tellur. Det är en produkt som erhålls från anodslam och är en prekursor för tellur. Natriumtellurit förbättrar korrosionsbeständigheten för elektropläterade nickellager. Lösningar av natriumtellurit används för svarta eller blåsvarta beläggningar på järn, stål, aluminium och koppar. Inom mikrobiologi kan natriumtellurit läggas till i odlingsmediet för att isolera bakterier med ett inneboende fysiskt motstånd mot dess toxicitet.

Produktinformation

Titandioxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 13463-67-7
 • Formel TiO2

Titandioxid, även känd som titanbioxid, är den naturligt förekommande titanoxiden, kemisk formel TiO2. När den används som ett pigment kallas den för titanvit, Pigment White 6 (PW6) eller CI 77891. Generellt erhålls den från ilmenit, rutil och anatas. Den har ett brett användningsområde, från färg till solskydd och färgämne för livsmedel. När den används som ett färgämne för livsmedel, har det E-nummer E171.

Produktinformation

Indiumtriklorid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 10025-82-8
 • Formel InCI3

En kemisk förening av indium med högsta löslighet.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Zinkoxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1314-222-5
 • Formel ZnO

Zinkoxid förekommer som ett vitt pulver och är luktfritt. Om det värms upp blir det gult, men återgår till sin naturliga färg när det kyls ned. Zinkoxid är inte lösligt i vatten eller i etanol, men det är lösligt i ättiksyra och ammoniak. Det används vid framställning av cement, i gummiindustrin och i synnerhet inom medicin som ett antiseptikum för beredning av salvor, pulver och plåster.

Produktinformation

Volframtrioxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1314-35-8
 • Formel WO3

Produktinformation

Volframkarbider

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 12070-12-1
 • Formel WC, W2C

Volfram bildar två olika typer av karbider med kol: Mono-volframkarbid och volframkarbid, som normalt bereds genom att använda metallen i pulver. Båda volframkarbiderna är olösliga i vatten och används vid produktionen av höghastighetsverktyg verktyg. Även känd som widiametaller (Indien).

Produktinformation

Kiselkarbid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 409-21-2
 • Formel CSI

Kiselkarbid har ett kristallint utseende med en färg som varierar från grön till svart. Det är olösligt i vatten och syror, men det är lösligt i alkali. Kiselkarbid är en mycket stabil kemisk förening som inte reagerar med salpetersyra, svavelsyra eller saltsyra. Kiselkarbid kan användas i en mängd olika tillämpningar: Som slipmedel på styva slipverktyg eller på papper och dukar på mjuka slipverktyg och vid behandling av metalliskt material som har lågt dragkraftsmotstånd.

Produktinformation

Rött järnammoniumcitrat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1185-57-5
 • Formel C6H8O7.Fe.NH3

De rödbruna flingorna av röd järnammoniumcitrat är lösliga i vatten men olösliga i alkoholer. Järnammoniumcitrat, ett annat namn på produkten, används främst inom de medicinska och veterinära yrkena.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Indiumsulfat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 13464-82-9
 • Formel IN2SO43

En kemisk förening framställd av metalliskt indium eller dess oxid i kombination med svavelsyra.

Produktinformation

Manganacetat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 6156-78-1
 • Formel Mn(C2H3O2)2.4H2O

Manganacetat har utseendet av ljusrosa kristaller. Det är lösligt i vatten, etylalkohol och metylalkohol. Manganacetat används huvudsakligen inom textilindustrin eller i den kemiska industrin där den används som en oxidationskatalysator.

Produktinformation

Mangankarbonat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 598-62-9
 • Formel MnCO3

Mangankarbonat finns i många metaller. Det förekommer som rosa kristaller och är praktiskt taget olösligt i vatten, men lösligt i syror. Även känt som manganhaltigt karbonat, används mangankarbonat vid framställning av andra mangansalter och i dess rena form används det i medicin för behandling av anemi.

Produktinformation

Manganoxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1344-43-0
 • Formel MnO

Manganmonoxid är ett grönt pulver. Det är olösligt i vatten, men lösligt i syror. Manganoxid används i stor utsträckning vid framställning av torrbatterier, inom kemisk industri som en katalysator samt inom den medicinska industrin.

Produktinformation

Blymetansulfonat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 17570-76-2
 • Formel CH3SO32Pb

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Blypulver

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7439-92-1
 • Formel Pb

Produktinformation

PPS Pyridin propansulton

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 15471-17-7
 • Formel C8H11NO3S

Produktinformation

Natriumhypofosfit

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 10039-56-2
 • Formel NaH2PO2.H2O

Natriumhypofosfit (NaPO2H2, även känt som natriumfosfinat) är natriumsaltet från hypofosforsyra och uppträder ofta som monohydratet NaPO2H2·H2O.

Produktinformation

Natriumvolframat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 10213-10-2
 • Formel Na2WO4.2H2O

Natriumvolframat är den oorganiska föreningen med formeln Na2WO4•2H2O. Detta natriumsalt från ortovolframat är användbart som en tungstenskälla för kemisk syntes. Det är en intermediär i omvandlingen av volframmalm till metallen.

Produktinformation

Solar PME 900

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 3973-18-0
 • Formel C5H8O2

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Tellurdioxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7446-07-3
 • Formel TeO2

Tellur är ett sällsynt grundämne. Det är sällsynt i elementärt tillstånd men vanligare i förening med andra metaller såsom guld och silver. Oxiden erhålls genom att lägga till svavelsyra i en alkalisk lösning av tellur. Förblir stabil i luft. Brinner med en grön låga och avger bioxid. Det är ett amfotert ämne och kan därför fungera både som en syra eller en bas beroende på i vilken lösning den finns. Det reagerar med syror för att bilda tellursalter och baser för att bilda telluriter. Det kan oxidera till tellursyra eller tellurater.

Produktinformation

Vismutcitrat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 813-93-4
 • Formel C6H8O7.Bi

Vismutcitrat är ett salt från citronsyra.

Produktinformation

Hexafluorzinkoniumsyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 12021-95-3
 • Formel H2ZrF6

Produkten är en hexafluorzirkonatdivätelösning som innehåller en liten andel vätefluorid.

Produktinformation

Fluorborsyra 50 %

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 16872-11-0
 • Formel HBF4

Lösningen av fluorborsyra framställs genom upplösning av borsyra i vattenhaltig fluorvätesyra.

Produktinformation

Silvercyanid 80,5 %

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 506-64-9
 • Formel AgCN

Silvercyanid är en kemisk förening som erhålls från behandling av lösningar som innehåller silver med cyanid.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Silvernitratlösning 50 %

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Lösningen kommer från silvernitrat utspädd med vatten.

Produktinformation

PPS-OH

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 3918-73-8
 • Formel C8H11NO4S

Produktinformation

Silvernitrat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Silvernitrat är ett monokomponentämne som kan framställas genom reaktion av silver med salpetersyra, vilket resulterar i silvernitrat, vatten och kväveoxider.

Produktinformation

Vanillin

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 121-33-5
 • Formel C8H8O3

Vanillin är en aromatisk aldehyd och dess systematiska namn är 4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd. Produkten är ett syntetiskt material som härrör från eugenoloxidation med kaliumpermanganat eller ozon eller genom reaktion av guajakol med formaldehyd i en långsam process.

Produktinformation

Natriumsackarinat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 128-44-9
 • Formel C7H4NNaO3S.2H2O

Sackarin är ett konstgjort sötningsmedel utan några kalorier som är ungefär 300/400 gånger sötare än sackaros eller bordssocker. Natriumsackarin har en metallisk eftersmak, särskilt vid höga koncentrationer, och det används för söta produkter såsom drycker, godis, kakor, läkemedel och tandkräm.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kiselvolframsyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 12027-43-9
 • Formel H4(W12SiO40) xH2O

Föreningen kiselvolframsyra syra är den vanligast förekommande heteropolysyran.

Produktinformation

Kiselmolybdensyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 11089-20-6
 • Formel H4(Mo12SiO40).x H2O

Silikomolybdinsyra är en heteropoylsyra, d.v.s. en syraklass framställd av en viss kombination av syre och väte samt med specifika icke-metaller och metaller. Denna typ av syra är en katalysator. Vilken är möjlig att återanvända i kemiska reaktioner.

Produktinformation

Fosforvolframsyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 12501-23-4
 • Formel H3PW12O40 xH2O

Fosforvolframsyra (PTA) förekommer normalt som dehydratiserat och EPTA är namnet på den etanolfosforvolframsyran som är en alkohollösning som används i biologi.

Produktinformation

Fosformolybdensyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 51429-74-4
 • Formel H3PMo12O40 xH2O

Fosformolybdensyra (även känd som PMA) är en komponent av Massons trikromfärg.

Produktinformation

Ammoniumperrenat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 13598-65-7
 • Formel NH4ReO4

Ammoniumperrenat är den vanligaste formen i vilken rhenium behandlas och finns i olika renhetsgrader i Todinis kemikalieproduktkatalog.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Metandisulfonsyra – Kaliumsalt

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 6291-65-2
 • Formel CH2O6S2K2

Metandisulfonsyra Kaliumsalt används som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Produktinformation

Kvicksilver 99,99 %

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7439-97-6
 • Formel Hg

Kvicksilver är en tung silvervit metall som är flytande vid rumstemperatur och som fryser vid en mycket låg temperatur (-38,83 °C). Kvicksilver har ingen lukt och reagerar inte med de flesta syror. Denna metall kan kombineras med andra kemikalier för att bilda organiska eller oorganiska föreningar.

Produktinformation

Indiumsulfamat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 66027-93-8
 • Formel In(H2NSO3)3

Indiumsulfamat är det rekommenderade indiumpläteringsbadet av följande skäl: a) Det är stabilt, lätt att underhålla och hantera, b) Inga kostsamma tillsatser krävs för användningen, c) När pH-värdet stiger över 3,5 är sulfaminsyra den enda tillastsen som krävs, d) Indiumsulfamat har en låg toxicitet.

Produktinformation

Ammoniumbifluorid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1341-49-7
 • Formel F2H5N

Ammoniumbifluorid är en oorganisk förening framställd av ammoniak och vätefluorid.

Produktinformation

Tribasiskt ammoniumcitrat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 3458-72-8
 • Formel C6H17N3O7

Ammoniumcitrat är ett tribasiskt salt från citronsyra. Det erhålles vid neutralisering av citronsyra med ammoniumhydroxid med hög renhet

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Ammoniummetavolframat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 12028-48-7
 • Formel H4N.1/6H2O40W12

Ammoniummetavolframat är i stor utsträckning känt som AMT. Detta ämne är en volframkemikalie som förekommer i form av höglösliga hydratiserade kristaller.

Produktinformation

Arseniktrioxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1327-53-3
 • Formel As2O3

Arseniktrioxid är en oorganisk förening. Kommersiellt sett är detta den viktigaste arsenikförening och det används som utgångspunkt för andra arsenikföreningar.

Produktinformation

Kadmiummetall

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7440-43-9
 • Formel Cd

Kadmium är en tungmetall som erhålls främst som en biprodukt i zinkmetallurgi.

Produktinformation

Malonsyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 141-82-2
 • Formel HOOC-CH2-COOH

Malonsyra är en karboxylsyra som framställts genom syntes (monoklorättiksyra). Salter och estrar av malonsyra är malonater, som är extremt viktiga för läkemedelsföretag.

Produktinformation

Rheniummetall i pulver och pellets

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7440-15-5
 • Formel Re

Rhenium är en sällsynt metall och finns inte i fritt tillstånd. Rhenium är mycket motståndskraftigt mot icke-oxiderande syror och höga temperaturer.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Vismutoxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1304-76-3
 • Formel Bi2O3

Vismut(III)oxid är en av vismutföreningarna som är allmänt spridda inom branschen. Vismutmalm är råmaterialet som det utvinns ur.

Produktinformation

Bensotriazol

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 95-14-7
 • Formel C6H5N3

Bensotriazol (BTA) är en heterocyklisk förening bestående av tre kväveatomer, med den kemiska formeln C6H5N3. Denna aromatiska förening är färglös och polär samt kan användas inom olika områden.

Produktinformation

Sulfosalicylsyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 97-05-2
 • Formel C7H6O6S

Sulfosalicylsyra används i urintester för att bestämma urinproteininnehållet. Kemikalien orsakar utfällning av upplösta proteiner, vilket mäts genom grumlighetsgraden. Den används även för integrerad färganodisering. Tillsammans med vatten används den som skyttellösning för CAS-analysen för att testa för siderofor.

Produktinformation

Metansulfonisk syra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 75-75-2
 • Formel CH4SO3

Produktinformation

Volframsyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7783-03-1
 • Formel H2W04

Volframsyra förekommer som ett mycket ljust gult eller grågult pulver. Det kan erhållas genom sönderfallande av en mineral som innehåller kalciumvolframat med hjälp av saltsyra. Volframsyra är olösligt i vatten och i de flesta syror förutom fluorvätesyra. Det är lösligt i alkalihydroxider och ammoniak. Detta ämne kallas även för volframsyra och orth-volframsyra. Det används inom textilindustrin, inom produktion av volframglödtrådar och plastmaterial.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Butylerad hydroxitoluen

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 128-37-0
 • Formel C15H24O

Butylerad hydroxitoluen (BHT), kallas även för butylhydroxitoluen, är en lipofil organisk förening, kemiskt ett derivat från fenol som är användbart för dess antioxiderande egenskaper. Europeiska och amerikanska bestämmelser tillåter att små procentsatser används som livsmedelstillsats. Det förekommer osäkerhet kring användning av BHT i mänsklig kost. Kemikalien används allmänt inom industrin där oxidation i vätskor (t.ex. bränsle, olja) och andra material måste behandlas samt där fria radikaler måste hållas i schack.

Produktinformation

Zinkklorid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7646-85-7
 • Formel ZnCl2

Produktinformation