Andra kemikalier

Förutom metallderivaten som finns på webbplatsen, har Todinis lista över produkter som distribueras integrerats med salter och oxider från andra mindre metaller och vissa organiska produkter som har efterfrågats av dess kundkrets som möjliggjorts genom ett nätverk av partnerskap med producenter över hela världen. Produkterna som listas här är endast några av de mest efterfrågade.Förutom metallderivaten som finns på webbplatsen, har Todinis lista över produkter som distribueras integrerats med salter och oxider från andra mindre metaller och vissa organiska produkter som har efterfrågats av dess kundkrets som möjliggjorts genom ett nätverk av partnerskap med producenter över hela världen. Produkterna som listas här är endast några av de mest efterfrågade.

Metandisulfonsyra 50%

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 503-40-2
 • Formel CH4O6S2

Metandisulfonsyra används i pläteringsindustrin och verkar som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Produktinformation

Erbiumoxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 12061-16-4
 • Formel Er203

Erbiumoxid ingår som råvara inom tillverkning av pigment till keramik, samt inom färgning och avfärgning av glas.

Produktinformation

Metandisulfonsyra – Natriumsalt

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 5799-70-3
 • Formel CH2O6S2Na22H2O

Metandisulfonsyra Natriumsalt används som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Produktinformation

Bensylaceton BA 77

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 122-57-6
 • Formel C10H10O

Bensyliden-Aceton är ett intermediat inom tillverkning av glansmedel för Zinkpläderingar.

Produktinformation

DEP 151

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 4079-68-9
 • Formel C7H13N

DEP 151 är ett intermediat inom tillverkning av glansmedel för Nickelpläderingar.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Vanadylsulfatlösning

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 27774-13-6
 • Formel VSO5

Vanadylsulfat är en koordinationsenhet för vanadin och även ett metallsulfat. Vanadylsulfatlösningen verkar som en katalysator och är även den råvara som används inom den farmaceutiska industrin vid ytbehandling av metaller och polymerer.

Produktinformation

Mjölksyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 50-21-5
 • Formel C3H6O3

Mjölksyra är en färglös till gulaktig sirapsliknande vätska som har en tendens att absorbera vatten. Mjölksyra är även känd som 2-hydroxipropansyra. I naturen finns den i mjölksyra, smör, magsaft och hjärnan. Den erhålls genom jäsning av mjölk, men kan även erhållas syntetiskt.

Produktinformation

Titandioxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 13463-67-7
 • Formel TiO2

Titandioxid, även känd som titanbioxid, är den naturligt förekommande titanoxiden, kemisk formel TiO2. När den används som ett pigment kallas den för titanvit, Pigment White 6 (PW6) eller CI 77891. Generellt erhålls den från ilmenit, rutil och anatas. Den har ett brett användningsområde, från färg till solskydd och färgämne för livsmedel. När den används som ett färgämne för livsmedel, har det E-nummer E171.

Produktinformation

Kiselkarbid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 409-21-2
 • Formel CSI

Kiselkarbid har ett kristallint utseende med en färg som varierar från grön till svart. Det är olösligt i vatten och syror, men det är lösligt i alkali. Kiselkarbid är en mycket stabil kemisk förening som inte reagerar med salpetersyra, svavelsyra eller saltsyra. Kiselkarbid kan användas i en mängd olika tillämpningar: Som slipmedel på styva slipverktyg eller på papper och dukar på mjuka slipverktyg och vid behandling av metalliskt material som har lågt dragkraftsmotstånd.

Produktinformation

Rött järnammoniumcitrat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1185-57-5
 • Formel C6H8O7.Fe.NH3

De rödbruna flingorna av röd järnammoniumcitrat är lösliga i vatten men olösliga i alkoholer. Järnammoniumcitrat, ett annat namn på produkten, används främst inom de medicinska och veterinära yrkena.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

PPS Pyridin propansulton

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 15471-17-7
 • Formel C8H11NO3S

Produktinformation

Natriumhypofosfit

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 10039-56-2
 • Formel NaH2PO2.H2O

Natriumhypofosfit (NaPO2H2, även känt som natriumfosfinat) är natriumsaltet från hypofosforsyra och uppträder ofta som monohydratet NaPO2H2·H2O.

Produktinformation

Solar PME 900

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 3973-18-0
 • Formel C5H8O2

Produktinformation

Fluorborsyra 50 %

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 16872-11-0
 • Formel HBF4

Lösningen av fluorborsyra framställs genom upplösning av borsyra i vattenhaltig fluorvätesyra.

Produktinformation

Silvercyanid 80,5 %

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 506-64-9
 • Formel AgCN

Silvercyanid är en kemisk förening som erhålls från behandling av lösningar som innehåller silver med cyanid.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Silvernitratlösning 50 %

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Lösningen kommer från silvernitrat utspädd med vatten.

Produktinformation

PPS-OH

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 3918-73-8
 • Formel C8H11NO4S

Produktinformation

Silvernitrat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formel AgNO3

Silvernitrat är ett monokomponentämne som kan framställas genom reaktion av silver med salpetersyra, vilket resulterar i silvernitrat, vatten och kväveoxider.

Produktinformation

Vanillin

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 121-33-5
 • Formel C8H8O3

Vanillin är en aromatisk aldehyd och dess systematiska namn är 4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd. Produkten är ett syntetiskt material som härrör från eugenoloxidation med kaliumpermanganat eller ozon eller genom reaktion av guajakol med formaldehyd i en långsam process.

Produktinformation

Natriumsackarinat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 128-44-9
 • Formel C7H4NNaO3S.2H2O

Sackarin är ett konstgjort sötningsmedel utan några kalorier som är ungefär 300/400 gånger sötare än sackaros eller bordssocker. Natriumsackarin har en metallisk eftersmak, särskilt vid höga koncentrationer, och det används för söta produkter såsom drycker, godis, kakor, läkemedel och tandkräm.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kiselmolybdensyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 11089-20-6
 • Formel H4(Mo12SiO40).x H2O

Silikomolybdinsyra är en heteropoylsyra, d.v.s. en syraklass framställd av en viss kombination av syre och väte samt med specifika icke-metaller och metaller. Denna typ av syra är en katalysator. Vilken är möjlig att återanvända i kemiska reaktioner.

Produktinformation

Metandisulfonsyra – Kaliumsalt

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 6291-65-2
 • Formel CH2O6S2K2

Metandisulfonsyra Kaliumsalt används som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Produktinformation

Kvicksilver 99,99 %

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 7439-97-6
 • Formel Hg

Kvicksilver är en tung silvervit metall som är flytande vid rumstemperatur och som fryser vid en mycket låg temperatur (-38,83 °C). Kvicksilver har ingen lukt och reagerar inte med de flesta syror. Denna metall kan kombineras med andra kemikalier för att bilda organiska eller oorganiska föreningar.

Produktinformation

Ammoniumbifluorid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1341-49-7
 • Formel F2H5N

Ammoniumbifluorid är en oorganisk förening framställd av ammoniak och vätefluorid.

Produktinformation

Tribasiskt ammoniumcitrat

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 3458-72-8
 • Formel C6H17N3O7

Ammoniumcitrat är ett tribasiskt salt från citronsyra. Det erhålles vid neutralisering av citronsyra med ammoniumhydroxid med hög renhet

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Arseniktrioxid

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 1327-53-3
 • Formel As2O3

Arseniktrioxid är en oorganisk förening. Kommersiellt sett är detta den viktigaste arsenikförening och det används som utgångspunkt för andra arsenikföreningar.

Produktinformation

Malonsyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 141-82-2
 • Formel HOOC-CH2-COOH

Malonsyra är en karboxylsyra som framställts genom syntes (monoklorättiksyra). Salter och estrar av malonsyra är malonater, som är extremt viktiga för läkemedelsföretag.

Produktinformation

Bensotriazol

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 95-14-7
 • Formel C6H5N3

Bensotriazol (BTA) är en heterocyklisk förening bestående av tre kväveatomer, med den kemiska formeln C6H5N3. Denna aromatiska förening är färglös och polär samt kan användas inom olika områden.

Produktinformation

Sulfosalicylsyra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 97-05-2
 • Formel C7H6O6S

Sulfosalicylsyra används i urintester för att bestämma urinproteininnehållet. Kemikalien orsakar utfällning av upplösta proteiner, vilket mäts genom grumlighetsgraden. Den används även för integrerad färganodisering. Tillsammans med vatten används den som skyttellösning för CAS-analysen för att testa för siderofor.

Produktinformation

Metansulfonisk syra

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 75-75-2
 • Formel CH4SO3

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Butylerad hydroxitoluen

...

 •  Familj  (Andra kemikalier)
 • CAS registry number 128-37-0
 • Formel C15H24O

Butylerad hydroxitoluen (BHT), kallas även för butylhydroxitoluen, är en lipofil organisk förening, kemiskt ett derivat från fenol som är användbart för dess antioxiderande egenskaper. Europeiska och amerikanska bestämmelser tillåter att små procentsatser används som livsmedelstillsats. Det förekommer osäkerhet kring användning av BHT i mänsklig kost. Kemikalien används allmänt inom industrin där oxidation i vätskor (t.ex. bränsle, olja) och andra material måste behandlas samt där fria radikaler måste hållas i schack.

Produktinformation