Kaliumstannat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för dikaliumtennhexahydroxid, hydratiserat kaliumstannat. finns tillgängliga på begäran. kaliumstannat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

K2Sn(OH)6

CAS Registry Number

12027-61-1

Fråga nu om en offert

Kaliumstannat

Distribution av kaliumstannat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kaliumstannat förekommer som ett vitt kristallint fast ämne.

Löslighet

Kaliumstannat är lösligt i vatten, men i närvaro av fuktig luft absorberar kaliumstannat koldioxid och blir mindre lösligt i vatten.

Användning

Kaliumstannat används vid tillverkning av tennbaserade kemikalier för stabilisering av peroxiderna och i tennytbehandling.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kaliumstannat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Dikaliumtennhexahydroxid, hydratiserat kaliumstannat.