Kiselvolframsyra

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för 12-volframkiselsyra, volframkiselsyra finns tillgängliga på begäran. kiselvolframsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

H4(W12SiO40) xH2O

CAS Registry Number

12027-43-9

Fråga nu om en offert

Kiselvolframsyra

Distribution av kiselvolframsyra

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kiselvolframsyra förekommer i form av vita kristaller.

Löslighet

Kiselvolframsyra är lösligt i vatten med olika koncentrationer.

Användning

Föreningen kiselvolframsyra syra är den vanligast förekommande heteropolysyran. Kiselvolframsyra används som råmaterial för katalysatorer och i specifika fall vid tillverkning av etylacetat genom alkylering av ättiksyra genom eten.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kiselvolframsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

12-volframkiselsyra, volframkiselsyra