Kopparjodid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kopparjodid finns tillgängliga på begäran. kopparjodid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Cul

CAS Registry Number

7681-65-4

Distribution av kopparjodid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kopparjodid förekommer som beige kristaller

Löslighet

Koppar jodid är i olösligt i vatten

Användning

Kopparjodid används som ett råmaterial för katalysatorer och speciellt som en katalysator inom galvanisk industri.

Klassificering

Kopparjodid är irriterande för ögonen, andningsorganen och huden. Giftigt för vattenlevande organismer och skadligt och farligt för miljön.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kopparjodid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kopparjodid