Krom

I naturen är krom allmänt spridd i jordskorpan. Industrier använder krom i form av fri metall som har en stålgrå färg och form av järnkrom. Krom används vid framställning av nickel-, kobolt- och aluminiumbaserade legeringar, inom oljeindustrin som katalysator, inom elektroteknik och för att förhindra korrosion. Krom är irriterande för andningsorganen och kan orsaka perforation av nässkiljeväggen samt har en frätande effekt på proteiner.

Grön Kromoxid

Cr

  •  Familj  Cr (Krom)
  • CAS registry number 1308-38-9
  • Formel Cr2O3

Produktinformation