Tennkloridlösning

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för tennkloridlösning, tennklorid finns tillgängliga på begäran. tennkloridlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

SnCl2.2H2O

CAS Registry Number

7772-99-8

Fråga nu om en offert

Tennkloridlösning

Distribution av tennkloridlösning

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Flytande färglös med en karakteristisk lukt av saltsyra.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Produkten är en tennkloridlösning som innehåller en liten andel av saltsyra. Tennkloridlösning används främst som en katalysator och reduktionsmedel, men även inom cement-, elektropläterings- och galvaniseringsindustrin. Tennkloridlösning används även av textil-, läkemedels- och livsmedelstillverkare.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

tennkloridlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Tennkloridlösning, tennklorid