Kakpolicy

I denna längre och utförliga informationstext tar vi på ett specifikt och analytiskt sätt upp förekommande användningar av kakor på hemsidan todini.com, med avseende på behandling av identifierade eller identifierbara besökares personuppgifter.

Informationstexten omfattar alla de punkter som föreskrivs av artikel 13 i Eu-förordning 2016/679 och har tagits fram förenligt med italienska sekretessombudsmannens förordning av den 08/05/2014.

Personuppgiftsägare

Ägaren av personuppgifterna är bolaget Todini and Co. S.P.A. - Adress: Corso Milano 46, 20900 Monza (MB), Italien, momsregistreringsnummer 10722620159. Personuppgiftsägaren använder sig för uppgiftshanteringen av egen eller externt anlitad personal som därmed har utsetts till personuppgiftsansvarig personal.

1) Vad är Kakor och vilket syfte har de

Kakor består av små textfiler som de webbsidor som besöks av användaren skickar direkt till användarens enhet där dessa sparas för att i ett senare skede skickas tillbaka till webbsidorna vid nästa besök från samma användare (s.k. förstapartskakor). I samband med surfning på en viss webbsida kan användaren till sin enhet även få sig tillskickad kakor från andra webbsidor eller webbservrar (s.k. tredjepartskakor). Detta sker för att det på besökt webbsida förekommer objekt, såsom exempelvis bilder, kartor, ljudsignaler och länkar till webbsidor tillhörande domäner på en annan server än den server där begärd sida ligger. Dessa är med andra ord kakor som ställs in av en annan webbsida än den sida som besöks.

Kakor kan ha en lagringstid som begränsas till en enskild surfningssession på webbläsaren (s.k. sessionskakor). I så fall inaktiveras kakorna automatiskt i samband med att användaren stänger webbläsaren. Kakor kan även ha en tidsbestämd lagringstid. Då ligger kakorna kvar på användarens hårddisk fram till utgångsdatumet och fortsätter samla in data från olika surfningssessioner på webbläsaren (s.k. permanenta kakor).

Kakor används för olika funktioner. En del kakor krävs för att möjliggöra surfning på Hemsidan och en användning av tillgängliga funktioner (s.k. tekniska kakor). Andra kakor används för att erhålla statistik information, i aggregerad och icke aggregerad form, kring antalet användare som besöker Hemsidan och kring det sätt som Hemsidan används på (s.k. bevakningskakor eller analytiska kakor). Andra kakor används till sist för att skapa en konsumentprofil för användaren och visa reklamannonser på Hemsidan som kan vara av intresse då dessa överensstämmer med användarens preferenser och konsumtion (s.k. profileringskakor).

För att ta reda på mer om olika kategorier av kakor råder vi dig att läsa vidare i denna informationstext. Upptäck hur kakorna fungerar och vad de används för och välj om du vill medge eller förhindra användningen av dem.

2) Tekniska och analytiska förstapartskakor

Dessa är kakor som installeras direkt av den besökta webbsidan. Tekniska kakor används för att kunna surfa eller för att tillhandahålla en tjänst som har efterfrågats av användaren. Dessa kakor används inte för andra syften och installeras normalt direkt av hemsidans ägare. Utan dessa kakor kan en del åtgärder bli ogenomförbara eller försvåras och/eller bli mindre säkra. Det senare fallet gäller exempelvis aktiviteter där kakor är nödvändiga och som går ut på identifiering och spårning av användare under en enskild session.

Analytiska kakor behövs för att samla in information och statistiska data från användaren, samt för att kunna värdera själva surfupplevelsen. Utan dessa kakor kan hemsidans ägare inte inhämta information och feedback om surfningen som är viktiga för att kunna förbättra framtida surfupplevelser.

Kakans namn Kakans kategori Kakans funktion Sekretesspolicy
SESSIONSKAKA Teknisk kaka Används för att identifiera sessionen.
_ga Analytisk kaka Används av verktyget Google Analytics för att kunna identifiera en användare med ett unikt användar-ID på ett anonymt sätt. policies.google.com
_gid Analytisk kaka Används för att identifiera sessionen. policies.google.com
_gat Analytisk kaka Används för att skilja på olika användare. policies.google.com

3) Anonymiserade analytiska tredjepartskakor

Följande analytiska tredjepartskakor installeras på Hemsidan utan användarens medgivande eftersom dessa är mindre påträngande på grund av sin anonymitet. Tredjeparter kan nämligen inte komma åt analyserade data i icke aggregerad form för enskilda IP-adresser (när man använder dessa kakor kan tredjeparter inte spåra användarens identitet).

Hemsidan använder inte anonymiserade analytiska tredjepartskakor.

3.A) ANALYTISKA TREDJEPARTSKAKOR ICKE ANONYMISERADE

Vissa tredjepartskakor får däremot endast installeras på Hemsidan med användarens föregående medgivande då dessa inte är anonymiserade. Tredjeparterna kan nämligen komma åt analyserade data i icke aggregerad form för enskilda IP-adresser (vid användning av dessa kakor kan tredjeparter spåra användarens identitet med hjälp av IP-adressen).

Hemsidan använder inte anonymiserade analytiska tredjepartskakor.

4) Profileringskakor

Profileringskakor syftar till att skapa en användarprofil och används för att skicka reklammeddelanden enligt de preferenser som användaren har gett uttryck för under sitt surfande på nätet. Då dessa verktyg får insyn i användarnas privatliv har både den europeiska och italienska lagstiftningen fastställt att användaren ska upplysas på lämpligt sätt om en användning av sådana verktyg och uttrycka sitt medgivande för den. En användning av dessa kakor kräver därför ett föregående medgivande från användaren via den banderoll som synliggörs för användaren i samband med hans eller hennes första besök på hemsidan.

Il sito non utilizza cookie di profilazione.

5) social button och widget

Social buttons är särskilda “knappar” som förekommer på webbsidan föreställande ikoner för sociala nätverk (till exempel Facebook och Twitter). Användare som surfar på sidan kan genom ett enkelt ”klick” på dessa knappar interagera direkt med sina sociala plattformar.

Widgets är användargränssnittskomponenter via vilka användaren kan interagera med en applikation, ett program eller en annan webbsida.

Hemsidan använder sig inte av widgets.

De social buttons som förekommer på hemsidan utgörs av länkar som via respektive ikoner leder vidare till hemsidans olika konton på sociala nätverk. En användning av dessa knappar medför därför inte att tredjepartskakor installeras på hemsidan.

Hemsidan använder sig inte av social buttons.

6) Trackers

Trackers (eller spårningskakor) är verktyg och tekniker som syftar till att förse användarna med engagerande och mångsidiga erfarenheter. Dessa kakor består av kodfragment som skickar information om hemsidans användare till andra företag.

Spårningskakor kan använda sig av inhämtad information för olika ändamål. Ett exempel är att skicka skräddarsydd reklam, analysera användares beteenden eller tillgängliggöra tjänster på hemsidan, såsom till exempel en åtkomst till sociala nätverk, kommentarfält och övriga funktioner. I merparten fall blir inhämtad information anonymiserad eller pseudonymiserad. Ibland genomgår dock uppgifterna inte någon sådan förbehandling och kan därför identifiera en särskild användare direkt.

En användning av tekniken kan komma att sakta ner surfupplevelsen och göra datasekretessen mindre säker.

Hemsidan använder sig av följande spårningskakor:

Namn spårningskaka (Ägare) Typ av Länk till sekretesspolicy
Google Analytics Analys av Hemsidan www.google.com/intl/en/policies/privacy

7) Frivillig förmedling av data

Många av de förmedlingar av användarens uppgifter som sker via kakor är frivilliga.

För att se hur kakor hanteras beroende på använd webbläsare (Edge, internet Explorer, Mozilla, Safari, Chrome) kan man gå in på sidan aboutcookies.org för att radera dessa, alternativt gå in på respektive sida för enskild webbläsare:

Chrome; Firefox; Internet Explorer; Opera; Safari; Edge.

8) Metod för uppgiftsbehandling och lagringstid

Personuppgifterna behandlas med hjälp av automatiserade verktyg under den tid som krävs för att uppnå de syften som beskrivits ovan.

Man vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för att förebygga dataförlust, olaglig eller oriktig användning, samt otillåten åtkomst.

9) Användarnas rättigheter

Förenligt med Förordningen (artiklarna 15-22 i GDPR) tillerkänns du de rättigheter som sammanfattas nedan.

Du har rätt till att:

Åtgärderna ovan vidtas genom att kontakta personuppgiftsägaren på e-postadressen: privacy@todini.com

Du har rätt till att framföra en reklamation till tillsynsmyndigheten via den italienska sekretessombudsmannen genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till postadressen: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121, 00186 ROM, Italien, eller via ett e-postmeddelande till e-postadressen protocollo@pec.gpdp.it , eller också via behörig tillsynsmyndighet i valfritt annat unionsland.

Vederbörande informationstext uppdaterades den 27/09/2018.