Vanadinpentoxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för divanadiumpentoxid finns tillgängliga på begäran. vanadinpentoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

V2O5

CAS Registry Number

1314-62-1

Fråga nu om en offert

Vanadinpentoxid

Distribution av vanadinpentoxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Vanadinpentoxid är ett kristallint pulver med en färg som varierar från orange till brun.

Löslighet

Vanadinpentoxid är löslig i syrakoncentrat men inte särskilt löslig i vatten.

Användning

Vanadinpentoxid används som en katalysator för tillverkning av svavelsyra och adipinsyra. Vanadinpentoxid används som råmaterial för tillverkning av keramiska pigment och frittglasyr samt för färgning/avfärgning av glas.

Klassificering

Vanadinpentoxid kan orsaka fosterskador. Det är giftigt och vid långvarig inandning kan det orsaka allvarliga hälsoskador. Det är irriterande för andningsorganen.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

vanadinpentoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Divanadiumpentoxid