Litiummolybdat

Tillgänglighet

Särskilda emballagebehov kan tillgodoses på begäran. Todini intygar att produkten förvaras i sitt originalemballage och under de förvaringsvillkor som återges på Säkerhetsdatabladet (SDS).

Formel

Li2MoO4

CAS Registry Number

13568-40-6

Fråga nu om en offert

Litiummolybdat

Distribution av litiummolybdat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Litiummolybdat förekommer som ett vitt pulver.

Löslighet

Litiummolybdat har en mycket god vattenlöslighet.

Användning

Litiummolybdat används som ett korrosionshämmande ämne.

Klassificering

Om inte rätt använt kan litiummolybdatet förorena miljön. Litiummolybdat kan vara särskilt skadligt för vatten och därför får ämnet inte hällas ut i vattendrag. Fråga efter säkerhetsdatabladet (SDS) och rådfråga punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniska specifikationer tillhandahålls på begäran och beroende på valt användningsområde.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

litiummolybdat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Molybdatdilitium