Kiselmolybdensyra

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för molybdenkiselhydroxidoxid finns tillgängliga på begäran. kiselmolybdensyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

H4(Mo12SiO40).x H2O

CAS Registry Number

11089-20-6

Fråga nu om en offert

Kiselmolybdensyra

Distribution av kiselmolybdensyra

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Silikomolybdinsyra förekommer i form av gula kristaller.

Löslighet

Produkten är löslig i vatten.

Användning

Silikomolybdinsyra används som råmaterial för katalysatorer.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kiselmolybdensyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Molybdenkiselhydroxidoxid