Tennmetansulfonat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för tennmetansulfonatlösning på 300 g/l. tennmetansulfonatlösning, metylsulfonat. finns tillgängliga på begäran. tennmetansulfonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Sn(CH3SO3)2

CAS Registry Number

53408-94-9

Fråga nu om en offert

Tennmetansulfonat

Distribution av tennmetansulfonat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Tennmetansulfonat 300 g/l förekommer i en lösning med en färg som varierar från färglös till ljusgul.

Löslighet

Vattenlöslig gel

Användning

Tennmetansulfonat är en vattenlösning som används i metallytbehandling. Ämnet används främst som en ersättning för tennsulfat där höghastighetsavsättningar krävs (rulle till rulle).

Klassificering

Natriummetansulfonat orsakar brännskador. Skadligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt. Är frätande.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

tennmetansulfonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Tennmetansulfonatlösning på 300 g/l. Tennmetansulfonatlösning, metylsulfonat.