Röd Kopparoxid

Tillgänglighet

Röd kopparoxid förpackas i påsar med 25 kg. Särskilt emballage tillhandahålls på begäran.

Formel

Cu2O

CAS Registry Number

1317-39-1

Fråga nu om en offert

Röd Kopparoxid

Distribution av röd kopparoxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Rödfärgat pulver.

Löslighet

Röd kopparoxid är inte vattenlösligt men är däremot syralösligt.

Användning

Röd kopparoxid används framförallt som färgborttagningsmedel och som råvara vid färgning av glas och keramik. Röd kopparoxid används även som halvledare och som svampdödande medel.

Klassificering

Röd kopparoxid är en farlig produkt som bör hanteras varsamt då ämnet kan ge upphov till hudirritation vid hudkontakt. Fråga efter Säkerhetsdatabladet (SDS) och rådfråga punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kopparoxid förvaras i dess originalemballage och förenligt med de förvaringsvillkor som återges på säkerhetsdatabladet (SDS). Ytterligare specifikationer tillhandahålls på specifik begäran efter aktuellt användningsområde.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

röd kopparoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Koppar(I)oxid