Rött Järnammoniumcitrat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för rött järnammoniumcitrat, järnhaltig ammoniumcitrat finns tillgängliga på begäran. rött järnammoniumcitrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

C6H8O7.Fe.NH3

CAS Registry Number

1185-57-5

Fråga nu om en offert

Rött Järnammoniumcitrat

Distribution av rött järnammoniumcitrat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Järnammoniumcitrat-Rött förekommer som rödbruna flingor.

Löslighet

Rött järnammoniumcitrat är lösligt i vatten, men inte lösligt i alkohol.

Användning

Rött järnammoniumcitrat används inom medicinska och veterinära områden.

Klassificering

Nedsväljning av stora doser av rött järnammoniumcitrat kan orsaka trötthet, illamående och kräkningar, smärta i bukens övre del, diarré, svag och snabb puls, hypotoni, uttorkning

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

rött järnammoniumcitrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Rött järnammoniumcitrat, järnhaltig ammoniumcitrat