Natriumjodat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för natriumjodat finns tillgängliga på begäran. natriumjodat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NaIO3

CAS Registry Number

7681-55-2

Fråga nu om en offert

Natriumjodat

Distribution av natriumjodat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Natriumjodat är ett vitt kristallint pulver.

Löslighet

Natriumjodat är lösligt i vatten och aceton.

Användning

Natriumjodat används främst för läkemedel och desinfektionsmedel.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

natriumjodat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Natriumjodat