Nickelpulver (99,9 %)

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelpulver 99,9 % finns tillgängliga på begäran. nickelpulver (99,9 %) är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni

CAS Registry Number

7440-02-0

Fråga nu om en offert

Nickelpulver (99,9 %)

Distribution av nickelpulver (99,9 %)

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickel är ett pulveraktigt, grått, luktfritt och fast ämne.

Löslighet

Nickelpulver är svårt att lösa upp i svavelsyra men löses lätt i salpetersyra.

Användning

Nickel finns inte naturligt i fritt tillstånd men är förenat med många andra metaller. Nickelpulver (99,9 %) används som en katalysator i många kemiska reaktioner, svetsning, pulvermetallurgi och vid tillverkning av magneter.

Klassificering

Nickelpulver kan orsaka cancer, även om det fortfarande inte finns tillräckliga bevis för att bevisa detta. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelpulver (99,9 %) är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelpulver 99,9 %