Kopparklorid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kopparklorid finns tillgängliga på begäran. kopparklorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

CuCl2.2H2O

CAS Registry Number

10125-13-0

Fråga nu om en offert

Kopparklorid

Distribution av kopparklorid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kopparklorid förekommer som ett blågrönt pulver

Löslighet

Kopparklorid är mycket löslig i vatten.

Användning

Kopparklorid används som en katalysator för organisk syntes.

Klassificering

Kopparklorid är giftigt vid indandning och förtäring. Det irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kopparklorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kopparklorid