Natriumstannat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för dinatriumtennhexahydroxid. finns tillgängliga på begäran. natriumstannat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Na2SnO3.3H2O

CAS Registry Number

12027-70-2

Fråga nu om en offert

Natriumstannat

Distribution av natriumstannat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Natriumstannat är en vit kristall eller ett vitt kristallint pulver.

Löslighet

Det är mycket lösligt i vatten, men inte lösligt i etylalkohol och aceton.

Användning

Olika typer av natriumstannat finns tillgängliga på marknaden, t.ex. kemiskt rena och i ett tekniskt tillstånd. Natriumstannat är ett grundläggande ämne inom den metallurgiska industrin för att ta bort arsenik och bly samt inom keramik- och glasindustrin. Natriumstannat används för tillverkning av tennbaserade föreningar och för stabilisering av peroxider. Natriumstannat används även för ytbehandling av tenn.

Klassificering

Natriumstannat irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

natriumstannat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Dinatriumtennhexahydroxid.