Naftensyra

Tillgänglighet

Syravärdet för Naftensyra ligger inom intervallet 160-260. Naftensyra levereras normalt i dunkar (200l) eller i IBC (Intermediate Bulk Container 1000l). Specialemballage kan tillgodoses på begäran.

Formel

Ingen information finns tillgänglig

CAS Registry Number

1338-24-5

Distribution av naftensyra

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Vätska i gul färg

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Professionell användning såsom fetter och smörjmedel för fordon eller maskiner. Tillsatsmedel.

Klassificering

Naftensyra kan orsaka irritation på ögon och hud, samt hudallergier.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

naftensyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ingen information finns tillgänglig