Tellurdioxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för tellur(iv)oxid. tellurbioxid- finns tillgängliga på begäran. tellurdioxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

TeO2

CAS Registry Number

7446-07-3

Fråga nu om en offert

Tellurdioxid

Distribution av tellurdioxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Tellurdioxid förekommer som ett vitt pulver.

Löslighet

Tellurdioxid är inte lösligt i vatten men lösligt i koncentrerad svavelsyra.

Användning

Tellur är ett sällsynt grundämne. Det är sällsynt i elementärt tillstånd men vanligare i förening med andra metaller såsom guld och silver. Oxiden erhålls genom att lägga till svavelsyra i en alkalisk lösning av tellur. Förblir stabil i luft. Brinner med en grön låga och avger bioxid. Det är ett amfotert ämne och kan därför fungera både som en syra eller en bas beroende på i vilken lösning den finns. Det reagerar med syror för att bilda tellursalter och baser för att bilda telluriter. Det kan oxidera till tellursyra eller tellurater. Tellurdioxid används som en katalysator för gummi och för metallytbehandling.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

tellurdioxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Tellur(IV)oxid. Tellurbioxid-