Nickelnitratkristall

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickel(ii)nitrathexahydrat, nickel(ii)dinitrathexahydrat finns tillgängliga på begäran. nickelnitratkristall är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni(NO3).6H2O

CAS Registry Number

13478-00-7

Fråga nu om en offert

Nickelnitratkristall

Distribution av nickelnitratkristall

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelnitrat förekommer som gröna kristaller.

Löslighet

Nickelnitrat är lösligt i en blandning av alkohol och vatten.

Användning

Den koncentrerade lösningen av nickelnitrat används för beredning av nickelkatalysatorer som används vid hydrogenering av organiska derivat. Nickelnitratbehållare måste vara väl förseglade och lagras på svala ställen skyddade från oxiderbara ämnen, eftersom nickelnitrat är särskilt explosivt.

Klassificering

Nickelnitrat är ett förbränningsmedel som antänder brännbara material. Det är skadligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt och kan ha cancerogena effekter, även om det ännu inte har bevisats

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelnitratkristall är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickel(II)nitrathexahydrat, nickel(II)dinitrathexahydrat