Nickelhydroxykarbonat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelhydroxykarbonat 33 % 40 % 49 % finns tillgängliga på begäran. nickelhydroxykarbonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni3CO3(OH)4

CAS Registry Number

12607-70-4

Fråga nu om en offert

Nickelhydroxykarbonat

Distribution av nickelhydroxykarbonat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelhydroxykarbonat förekommer som ett grönt pulver.

Löslighet

Nickelhydroxykarbonat är något lösligt (0,1-100 mg/l).

Användning

Nickelhydroxykarbonat är en intermdiär som används för att producera nickelmetallpulver eller andra nickelsalter. En annan viktig användning är intermediär användning som prekursor i nickelkatalysatorerna. Nickelhydroxykarbonat kan också användas i nickelpläteringslösningar, som pH-regulator eller i sammansättningar för trikatjonfosfateringbad.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelhydroxykarbonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelhydroxykarbonat 33 % 40 % 49 %