Fosformolybdensyra

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för trioxomolybdenfosforsyra, molybdenfosforsyra, dodekamolybdenfosforsyra finns tillgängliga på begäran. fosformolybdensyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

H3PMo12O40 xH2O

CAS Registry Number

51429-74-4

Fråga nu om en offert

Fosformolybdensyra

Distribution av fosformolybdensyra

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Fosformolybdensyra är en gulgrön förening.

Löslighet

Fosformolybdensyra är lösligt i vatten och i polära organiska lösningsmedel såsom etanol.

Användning

Fosformolybdensyra (även känd som PMA) är en komponent av Massons trikromfärg. Fosformolybdensyra används som råmaterial för katalysator och används dessutom som en reagens i tunnskiktskromatografi för färgning av fenoler, kolvätevaxer, alkaloider och steroider.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

fosformolybdensyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Trioxomolybdenfosforsyra, molybdenfosforsyra, dodekamolybdenfosforsyra