Molybdendisulfid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för molybdendisulfid finns tillgängliga på begäran. molybdendisulfid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

MoS2

CAS Registry Number

1317-33-5

Fråga nu om en offert

Molybdendisulfid

Distribution av molybdendisulfid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Molybdendisulfid har ett utseende som liknar grafit.

Löslighet

Molybdensulfid är inte lösligt i vatten, men det är lösligt i terpentin och endast lösligt i het saltsyra, svavelsyra och salpetersyra.

Användning

Molybdendisulfid finns naturligt i form av molibdnitmineral och dess utseende är mycket likt grafit. I dess rena tillstånd används denna produkt som ett smörjmedel. Ren molybdendisulfid används som tillsatsmedel för smörjmedel.

Klassificering

Molybdendisulfid är farligt för människor och miljö. Produkten har inga märkningskrav, men säkerhetsföreskrifterna måste ändå respekteras.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

molybdendisulfid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Molybdendisulfid