Nickelfluorid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickeldifluoridtetrahydrat finns tillgängliga på begäran. nickelfluorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NIF2.4H2O

CAS Registry Number

13940-83-5

Fråga nu om en offert

Nickelfluorid

Distribution av nickelfluorid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelfluortetrahydrat förekommer som ett grönt pulver.

Löslighet

Nickelacetattetrahydrat är lösligt i vatten men inte i alkohol.

Användning

En kemisk förening av nickel- och fluorvätesyra. I denna form är den en mycket stabil fluorförening när den exponeras för luft. Används ofta som en katalysator och som råvara för kallförsegling under aluminiumanodisering.

Klassificering

Nickeldifluoridtetrahydrat kan ha cancerogena effekter, även om det fortfarande inte finns någon tillräcklig bevisning för detta. Det är skadligt vid inandning och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelfluorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickeldifluoridtetrahydrat