Kobolthydroxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för koboltdihydroxid, oxidat från kobolt, kobolthaltig hydroxid, kobolthydrat finns tillgängliga på begäran. kobolthydroxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Co(OH)2

CAS Registry Number

21041-93-0

Fråga nu om en offert

Kobolthydroxid

Distribution av kobolthydroxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Koboltdihydroxid förekommer som rosaröda rombformade kristaller.

Löslighet

Oxidrat från kobolt är nästan fullständigt olösligt i kallt vatten och alkalier, men lösligt i syror.

Användning

Kobolthydroxid används ofta vid framställning av koboltsalter, inom den kemiska industrin som en katalysator. Kobolthaltig hydroxid används i batterier, katalysatorer, metalltvålar, färgorkare, pigment.

Klassificering

Kobolthaltigt hydrat är skadligt vid nedsväljning och kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kobolthydroxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Koboltdihydroxid, oxidat från kobolt, kobolthaltig hydroxid, kobolthydrat