Natriumantimonat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för natriumantimonattrihydrat. finns tillgängliga på begäran. natriumantimonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NaSbO3.3H2O

CAS Registry Number

33908-66-6

Fråga nu om en offert

Natriumantimonat

Distribution av natriumantimonat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Natriumantimonat förekommer som ett fritt flytande torrt vitaktigt pulver.

Löslighet

Natriumantimonat är något lösligt i vatten.

Användning

Används som tillsats i glastillverkning, katalysator, brandhämmande medel och som en antimonkälla för andra antimonföreningar.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

natriumantimonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Natriumantimonattrihydrat.