Kaliumjodid ACS

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kaliumjodid acs finns tillgängliga på begäran. kaliumjodid acs är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

KI

CAS Registry Number

7681-11-0

Fråga nu om en offert

Kaliumjodid ACS

Distribution av kaliumjodid acs

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kaliumjodid förekommer som kubformade kristaller eller som ett pulver. Efter långvarig exponering för luft blir det gult och avger jod.

Löslighet

Kaliumjodid är lösligt i vatten, etanol och metanol.

Användning

Kaliumjodid används som en reaktiv inom analytisk kemi, som ett slemlösande medel och i medicin för att behandla tuberkulos.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kaliumjodid acs är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kaliumjodid ACS