Nickelkarbonatpasta

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelhydroxidpasta finns tillgängliga på begäran. nickelkarbonatpasta är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni3CO3(OH)4

CAS Registry Number

12607-70-4

Fråga nu om en offert

Nickelkarbonatpasta

Distribution av nickelkarbonatpasta

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelhydroxidkarbonatpasta förekommer som en grön luktfri pasta

Löslighet

Nickelhydroxidkarbonat är olösligt i vatten, men lösligt i syror.

Användning

Nickelhydroxidkarbonatpasta används för applikationer såsom plätering och som katalysator

Klassificering

Nickelkarbonatpasta kan ha cancerogena effekter, även om det fortfarande inte finns någon tillräcklig bevisning för detta. Det är skadligt vid inandning och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelkarbonatpasta är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelhydroxidpasta