Nickelmetallkatoder (4 X 4)

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelmetallkatoder finns tillgängliga på begäran. nickelmetallkatoder (4 x 4) är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni

CAS Registry Number

7440-02-0

Fråga nu om en offert

Nickelmetallkatoder (4 X 4)

Distribution av nickelmetallkatoder (4 x 4)

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Ingen information finns tillgänglig

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Nickelkatod används vid elektrolytisk förnickling där nickeljoner deponeras på materialet för skyddande ändamål.

Klassificering

Nickelkatoder är skadligt vid förtäring med risk för irreversibla effekter. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelmetallkatoder (4 x 4) är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelmetallkatoder