Ammoniumbifluorid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för ammoniumväte, difluorid, ammoniumhydrogendifluorid, ammoniumfluoridhydrofluorid finns tillgängliga på begäran. ammoniumbifluorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

F2H5N

CAS Registry Number

1341-49-7

Fråga nu om en offert

Ammoniumbifluorid

Distribution av ammoniumbifluorid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Ämnet är ett vitt kristallint fast ämne med en typisk lukt av ammoniak.

Löslighet

Ammoniumbifluorid är mycket lösligt med ett värde på 600 g/l (20 °C)

Användning

Det här ämnet används i stor utsträckning vid tillverktning av produkter för ytbehandling av icke-metaller, i tvätt- och rengöringsprodukter samt i produkter för ytbehandling av metaller.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

ammoniumbifluorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ammoniumväte, difluorid, ammoniumhydrogendifluorid, ammoniumfluoridhydrofluorid