Litiumfluorid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för litiumfluorid finns tillgängliga på begäran. litiumfluorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

LiF

CAS Registry Number

7789-24-4

Fråga nu om en offert

Litiumfluorid

Distribution av litiumfluorid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Litiumfluorid förekommer som ett vitt kristallint pulver.

Löslighet

Litiumfluorid är inte särskilt lösligt i vatten.

Användning

Litiumfluorid används som flussmedel för svetsnings- och lödningstekniker. Det används även som flussmedel för glas-, keramik- och emaljindustrin. Det är en råvara för optiska linser och prismor.

Klassificering

Litiumfluorid är giftigt vid förtäring och irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

litiumfluorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Litiumfluorid