Indiumtriklorid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för indium(iii)klorid. indiumtriklorid. finns tillgängliga på begäran. indiumtriklorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

InCI3

CAS Registry Number

10025-82-8

Fråga nu om en offert

Indiumtriklorid

Distribution av indiumtriklorid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Indiumtriklorid är ett vitt kristallint pulver.

Löslighet

Indiumtriklorid är lättlöslig i vatten och i tetrahydrofuran (THF).

Användning

En kemisk förening av indium med högsta löslighet. Indiumtriklorid används för ytbehandling av metall.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

indiumtriklorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Indium(III)klorid. Indiumtriklorid.