Volframkarbider

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för volframkarbider finns tillgängliga på begäran. volframkarbider är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

WC, W2C

CAS Registry Number

12070-12-1

Fråga nu om en offert

Volframkarbider

Distribution av volframkarbider

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Volframkarbider uppstår som luktfritt gråsvart pulver.

Löslighet

Volframkarbider är olösliga i vatten, men lättlösliga i en blandning av salpetersyra och fluorvätesyra.

Användning

Volfram bildar två olika typer av karbider med kol: Mono-volframkarbid och volframkarbid, som normalt bereds genom att använda metallen i pulver. Båda volframkarbiderna är olösliga i vatten och används vid produktionen av höghastighetsverktyg verktyg. Volframkarbider används för ytbehandling av metaller och för svetsning. Även känd som widiametaller (Indien).

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

volframkarbider är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Volframkarbider