Tennsulfat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för tennsulfat finns tillgängliga på begäran. tennsulfat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

SnSO4

CAS Registry Number

7488-55-3

Distribution av tennsulfat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Tennsulfat förekommer som vita kristaller

Löslighet

Tennklorid är lösligt i vatten.

Användning

Tennsulfat används som råmaterial inom aluminiumanodiserings- och ytbehandlingsindustrin. Tennsulfat används även som råmaterial för tillverkning av tennbaserade kemikalier.

Klassificering

Tennsulfat irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

tennsulfat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Tennsulfat