Litiumhydroxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för litiumhydroxidmonohydrat finns tillgängliga på begäran. litiumhydroxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

LiOH.H2O

CAS Registry Number

1310-66-3

Fråga nu om en offert

Litiumhydroxid

Distribution av litiumhydroxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Litiumhydroxid uppstår i små färglösa kristaller.

Löslighet

Litiumhydroxid löses väl i vatten men är inte särskilt lösligt i alkohol och olösligt i eter.

Användning

Litiumhydroxid används ofta vid tillverkning av litiumsalter eller vid utarbetande av litiumtvålar. Det används som en katalysator i esterifieringsreaktioner, för beredning av alkaliska batterier och inom den keramiska industrin, som en katalysator i esterifieringsreaktioner och för framställning av alkaliska batterier. Om det kommer i kontakt med huden, tvätta noga med vatten eftersom litiumhydroxid är skadligt och mycket irriterande på hud och slemhinnor.

Klassificering

Lithiumhydroxid orsakar brännskador och är frätande.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

litiumhydroxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Litiumhydroxidmonohydrat