Bly

Bly är en tungmetall i silveraktig färg med stråk av mörkblått. När tungmetallen exponeras för luft skiftar den i en matt grå färg. Rent bly är svårt att hitta i dess ursprungliga form. Metallen hittas dock ofta tillsammans med andra metaller såsom zink, silver och koppar. Bly är en mycket formbar metall som dessutom är korrosionsbeständig och därför användes metallen flitigt förut. Så snart som metallen erkändes ha giftiga egenskaper (i slutet av 1800-talet) upphörde emellertid många av blyets olika tillämpningar. Idag används blyet främst inom batteritillverkning. Övriga användningar omfattar bl.a. följande: pigmentframställning, ytbehandling av metaller, kabelöverdrag, strålningsskydd och extruderade produkter.

Blymetansulfonat

Pb

  •  Familj  Pb (Bly)
  • CAS registry number 17570-76-2
  • Formel CH3SO32Pb

Produktinformation

Blypulver

Pb

  •  Familj  Pb (Bly)
  • CAS registry number 7439-92-1
  • Formel Pb

Produktinformation

Blynitrat

Pb

  •  Familj  Pb (Bly)
  • CAS registry number 10099-74-8
  • Formel Pb(NO3)2

Produktinformation