Tennmonoxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för tenn(ii)oxid, tennoxid. finns tillgängliga på begäran. tennmonoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

SnO

CAS Registry Number

21651-19-4

Distribution av tennmonoxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Tennmonoxid är ett svart pulver.

Löslighet

Tennoxid är lösligt i vatten.

Användning

Tennoxid används för ytbehandling av metaller. Det är ett råmaterial för produktion av pigment. Den vanligaste användningen av tennoxid är som en prekursor inom tillverkning av andra (oftast tvåvärda) tennföreningar eller salter. Tennoxid kan även användas som reduktionsmedel och vid tillverkning av rubinglas. Den används vid enstaka tillfällen som en förestringskatalysator.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

tennmonoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Tenn(II)oxid, tennoxid.