Kopparjodid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kopparjodid finns tillgängliga på begäran. kopparjodid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Cul

CAS Registry Number

7681-65-4

Distribution av kopparjodid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Ingen information finns tillgänglig

Löslighet

Kopparjodid är i lösligt i vatten

Användning

Kopparjodid används som katalysator i den galvaniska industrin

Klassificering

Kopparjodid är irriterande för ögonen, andningsorganen och huden. Giftigt för vattenlevande organismer samt skadligt och farligt för miljön.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kopparjodid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kopparjodid