Nickelnitratlösning

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelnitratlösning finns tillgängliga på begäran. nickelnitratlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni(NO3).6H2O

CAS Registry Number

13478-00-7

Fråga nu om en offert

Nickelnitratlösning

Distribution av nickelnitratlösning

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelnitratlösning förekommer som en grön luktfri vätska.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Nickelnitrat appliceras för produktion av nickelkatalysatorer för hydreringsreaktioner av organiska derivat.

Klassificering

Nickelnitratkristaller är ett förbränningsmedel som antänder brännbara material. Det är skadligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt och kan ha cancerogena effekter, även om det ännu inte har bevisats

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelnitratlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelnitratlösning