Tellur

Tellur är en silverfärgad metall som är ömtålig och lätt att pulverisera. Metallen återfinns ofta tillsammans med andra metalliska mineraler, såsom guld och koppar. Tellur används huvudsakligen för metallframställning och för tillverkning av solfångare. Tellur används i regel som tillsatsmedel i järnhaltiga legeringar, samt ingår ofta i rostfritt stål och i koppar- och blylegeringar. Metallen används även som halvledare inom IR-teknik, som ingående komponent i termoelektriska anordningar, samt som katalysator inom organisk kemi.

Tellurdioxid

Te

  •  Familj  Te (Tellur)
  • CAS registry number 7446-07-3
  • Formel TeO2

Produktinformation

Natriumtellurit

Te

  •  Familj  Te (Tellur)
  • CAS registry number 10102-20-2
  • Formel Na2TeO3

Produktinformation