Natriumvolframat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för dinatriumvolframat. finns tillgängliga på begäran. natriumvolframat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Na2WO4.2H2O

CAS Registry Number

10213-10-2

Fråga nu om en offert

Natriumvolframat

Distribution av natriumvolframat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Natriumvolframat förekommer som ett vitt luktfritt kristallint pulver.

Löslighet

Natriumvolframat är lättlösligt i vatten och olösligt i många organiska lösningsmedel.

Användning

Natriumvolframat är den oorganiska föreningen med formeln Na2WO4•2H2O. Detta natriumsalt från ortovolframat är användbart som en tungstenskälla för kemisk syntes. Det är en intermediär i omvandlingen av volframmalm till metallen. Natriumvolframat används inom organisk kemi som en katalysator och även inom textil-, färgnings- och pläteringsindustrin.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

natriumvolframat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Dinatriumvolframat.