Selen

Selen är allmänt spridd i naturen med en koncentration på 0,000013 % i jordskorpan. Det kan lätt erhållas i fast, flytande och gasform. Selen används inom elektronikindustrin, keramisk industri, järn- och stålindustrin för att öka bearbetbarheten. I monosulfid form har selen ett gulorange utseende och används främst inom veterinäryrket. I disulfid form har selen en typisk röd färg och används inom läkemedelsindustrin. Todini har i över 10 år distribuerat selen och selensalter från de bästa europeiska selentillverkarna för användning inom djurhållning, glasteknik och galvanisk teknik.Selen är allmänt spridd i naturen med en koncentration på 0,000013 % i jordskorpan. Det kan lätt erhållas i fast, flytande och gasform. Selen används inom elektronikindustrin, keramisk industri, järn- och stålindustrin för att öka bearbetbarheten. I monosulfid form har selen ett gulorange utseende och används främst inom veterinäryrket. I disulfid form har selen en typisk röd färg och används inom läkemedelsindustrin. Todini har i över 10 år distribuerat selen och selensalter från de bästa europeiska selentillverkarna för användning inom djurhållning, glasteknik och galvanisk teknik.

Natriumselenat

Se

 •  Familj  Se (Selen)
 • CAS registry number 13410-01-0
 • Formel Na2SeO4

Natriumsalt från selensyra. Mycket intressant på grund av hög löslighet och låg reaktivitet.

Produktinformation

Selendioxid

Se

 •  Familj  Se (Selen)
 • CAS registry number 7446-08-4
 • Formel SeO2

Selendioxid framställs genom oxidation av selen genom förbränning i luft, salpetersyra eller genom en reaktion med väteperoxid. Den kanske mest praktiska beredningen är dock genom dehydratisering av selenhaltig syra. Det är också den vanligaste förekommande föreningen av selen.

Produktinformation

Selen Metallpulver (99,5%)

Se

 •  Familj  Se (Selen)
 • CAS registry number 7782-49-2
 • Formel Se

Selen finns allmänt spridd i naturen, särskilt i förening med svavel. Det förekommer i olika former: Fast, flytande eller gas.

Produktinformation

Selen Metallpulver (99,9%)

Se

 •  Familj  Se (Selen)
 • CAS registry number 7782-49-2
 • Formel Se

Selen finns allmänt spridd i naturen, särskilt i förening med svavel. Det förekommer i olika former: Fast, flytande eller gas.

Produktinformation

Vattenfri natriumselenit

Se

 •  Familj  Se (Selen)
 • CAS registry number 10102-18-8
 • Formel Na2SeO3

Natriumsalt av selen och den vanligaste vattenlösliga selenföreningen. Natriumselenit framställs vanligtvis genom en reaktion mellan selendioxid och natriumhydroxid.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Bariumselenit

Se

 •  Familj  Se (Selen)
 • CAS registry number 13718-59-7
 • Formel BaSeO3

Bariumselenit har svaga oxiderande eller reducerande effekter. Redoxreaktioner kan dock fortfarande förekomma. Majoriteten av föreningarna i denna klass är något lösliga eller olösliga i vatten. Om de är lösliga i vatten är lösningarna normalt varken starkt sura eller starkt basiska. Dessa föreningar är inte vattenreaktiva. Ej antändningsbar. Själva substansen brinner inte men kan sönderfalla vid upphettning och avge frätande och/eller giftig rök.

Produktinformation

Zinkselenit

Se

 •  Familj  Se (Selen)
 • CAS registry number 13597-46-1
 • Formel ZnSeO3

Zinksalt från selen

Produktinformation