Fosforiserad Koppar

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för fosforiserad koppar, kopparfosfor finns tillgängliga på begäran. fosforiserad koppar är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Cu

CAS Registry Number

7440-50-8

Fråga nu om en offert

Fosforiserad Koppar

Distribution av fosforiserad koppar

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kopparmetall uppstår som ett brunt, luktfritt fast ämne.

Löslighet

Kopparmetall är lösligt i oxiderande syrorsåsom salpetersyra och koncentrerad varm svavelsyra.

Användning

Fosforiserad koppar i klippformat har flera fördelar: Det har en enkel textur, anodytorna är friktionsfria, klippen löses upp fullständigt i syrabad samt bildar snabbt slam. Syrafria kopparklipp bildar snabbt en kontinuerlig film tills de kan användas i ett nytt bad. Klipp av fosforiserad koppar används inom den galvaniska industrin.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

fosforiserad koppar är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Fosforiserad koppar, kopparfosfor