Erbiumoxid

Tillgänglighet

Speciella krav och kvalitetskrav för Erbiumoxid finns tillgängliga på begäran. Erbiumoxid levereras normalt i dunk.

Formel

Er203

CAS Registry Number

12061-16-4

Distribution av erbiumoxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Erbiumoxid ser ut som ett rosa pulver.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Erbiumoxid ingår som råvara inom tillverkning av pigment till keramik, samt inom färgning och avfärgning av glas.

Klassificering

Erbiumoxid klassas inte som farligt. Fråga efter Säkerhetsdatabladet (SDS) och läs mer i detalj om Erbiumets säkerhetsklassning genom att rådfråga punkterna 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11. På begäran tillhandahålls även tekniska specifikationer enligt avsedd användning: Erbiumoxid ska förvaras i originalförpackning och förenligt med de villkor som återges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

erbiumoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Erbiumoxid(+3), Erbiumoxid, Dierbiumtrioxid, Erbium, erbiumoxid(er2o3), erbiumseskvioxid, erbiumtrioxid, erbiumoxid (er2o3), erbiumoxid REO rosa pulver