Vanadintrioxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för vanadin(iii)oxid finns tillgängliga på begäran. vanadintrioxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

V2O3

CAS Registry Number

1314-34-7

Fråga nu om en offert

Vanadintrioxid

Distribution av vanadintrioxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Vanadintrioxid förekommer i svartkrut

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Vanadintrioxid används för tillverkning av vanadinklorid och mer allmänt som en mellanprodukt för syntes av olika vanadinbaserade föreningar.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

vanadintrioxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Vanadin(III)oxid