Nickelsulfamatkristaller

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelsulfamat, nickelsulfamattetrahydrat finns tillgängliga på begäran. nickelsulfamatkristaller är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

H3NO3S.1/2 Ni

CAS Registry Number

13770-89-3

Fråga nu om en offert

Nickelsulfamatkristaller

Distribution av nickelsulfamatkristaller

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelsulfamat förekommer som ett blått kristallint fast ämne.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Nickelsulfamat används för ytbehandling av metall.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelsulfamatkristaller är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelsulfamat, nickelsulfamattetrahydrat