Nickelacetat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickeldiacetat, nickelacetattetrahydrat finns tillgängliga på begäran. nickelacetat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni(CH3COO)2.4H2O

CAS Registry Number

6018-89-9

Fråga nu om en offert

Nickelacetat

Distribution av nickelacetat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelacetat är ett grönt kristallint pulver och har en typisk lukt av ättiksyra.

Löslighet

Nickelacetattetrahydrat är lösligt i vatten, men inte lösligt i alkoholer.

Användning

Nickel(II)acetat är en kemisk förening av nickel och ättiksyra. Denna oorganiska förening förekommer normalt i tetrahydratiserad form. Används främst i aluminiumanodiseringsindustrin och som en katalysator i olika kemiska processer.

Klassificering

Nickelacetattetrahydrat är skadligt om det andas in och förtärs. Det kan orsaka cancer, men det finns ingen tillräcklig bevisning för detta. Det kan orsaka allergi vid hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelacetat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickeldiacetat, nickelacetattetrahydrat